Prisma användarstöd logga

Nedladdningshanteraren (EPM)

Du kan ladda ner olika filer och sammanställt material som är kopplade till avdelningens granskningarbete med hjälp av nedladdningshanteraren.

På avdelningens startsida finns funktionen för nedladdningshanteraren

Samtliga filer laddas ned som zippade PDF-filer.

Faktablad

Ansökningar

Övriga gransknings-dokument

Utlåtande

Ansökningarnas faktablad sorterade i diarienummerordning.

Avdelningens ansökningar i diarienummerordning, en fil per ansökan, med eller utan kommentarer.

Övriga dokument som hör till ansökan, till exempel den ursprungliga ansökan och alla tidigare ändringsansökningar.

Utlåtanden sorterade i diarienummerordning med eller utan kommentarer.

Informationen som hämtas till nedladdningshanteraren är datumstyrd:

  • Innan datumet för Första dag att läsa utlåtande kan du endast ladda ned dina egna utlåtanden.
  • Från datumet för Första dag att läsa utlåtande kan du ladda ned alla utlåtanden från alla ledamöter.

Läs mer om hur du laddar ner dokument via nedladdningshanteraren i Ladda ner PDF-filer från nedladdningshanteraren.

Senast uppdaterad: