Prisma användarstöd logga

Granskarpool (KI)

info-symbol

Granskarpoolen är en funktion som har utvecklats i Prisma för Karolinska institutet (KI) och den finns i dagsläget endast tillgänglig för dem. Du kan alltså inte via denna funktion bli tillagd som granskare för någon av de andra finansiärerna.

Du kan bli tillagd till Granskarpoolen på Karolinska Institutet på olika sätt. Antingen genom att du markerar ditt intresse via en KID ansökan, eller genom att bli inbjuden direkt av Karolinska Institutet till granskarpoolen.

När du väl är tillagd i granskarpoolen får du tillgång till menyvalet Granskarkompetens i vänstermenyn under Min ProfiI. Du kan också plocka bort sig själv ur granskarpoolen genom att markera kryssrutan och sedan klicka på knappen Gå ur granskarpool.

Kompetensanmälan i granskarpoolen

Här anmäler du din expertis för tre olika funktioner - forskningsområde, metod och nyckelord - med hjälp av rullgardingsmenyerna. Informationen i respektive meny är satt av finansiären. Obligatoriska val markeras med en asterisk (*), innan samtliga obligatoriska val har gjorts kommer det inte gå att spara valen. När du gjort dina val, klicka på Spara.

När kompetensanmälan är utförd och sparad blir valen synliga i kolumner på raden för personen i granskarpoolen.

Finansiären kan med hjälp av din information ovan matcha inkomna ansökningar för granskningsförfrågan.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: