Prisma användarstöd logga

Klarmarkera yttrande

Du som är ordförande och vice ordförande i beredningsgruppen kan läsa och klarmarkera yttranden som den föredragande har skickat in i Prisma.

Allmänt om yttrande

Ordförande och vice ordförande klarmarkerar samtliga yttranden på sidan Alla ansökningar

 1. Logga in på ditt konto i Prisma och välj fliken GRANSKNING (A).
 2. Klicka på beredningsgruppen där du ska klarmarkera yttranden (B).
 3. Klicka på Alla ansökningar (C).

(D)

 (E)

I kolumnen yttrande kan du se vilken status yttrandet har:

Inskickad: Förslag till yttrande har skickats in och kan klarmarkeras.
Klar ordförande: Ordförande har klarmarkerat yttrandet och skickat till beredningsgruppens handläggare.
Godkänt: Beredningsgruppens handläggare har godkänt yttrandet.

Klicka på Välj på raden för yttrandet för att visa ansökan eller förslaget till yttrandet med tillhörande omdömen.

Läs mer om vilka filer du kan ladda ner för omdöme och förslag till yttrande i Alternativ för nedladdningshanteraren.

Redigera yttrande

Yttrandet kan öppnas för redigering innan du klarmarkerar det

När sista datum för att skriva yttrande har passerat kan du som är beredningsgruppens ordförande redigera yttrandet för att sedan klarmarkera det.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma och välj fliken GRANSKNING (A).
 2. Klicka på beredningsgruppen där du ska klarmarkera yttranden (B).
 3. Klicka på Alla ansökningar (C).
 4. Klicka på Välj (D) på raden för yttrandet.
 5. Välj Läs omdöme (A) för att visa yttrandet.
 6. Klicka på Redigera yttrande (F).
 7. Klicka på Spara (G) när du redigerat yttrandet.

Texten på knappen Redigera yttrande ändras till ”Avsluta redigering” när du är i redigeringsläget.

Klarmarkera yttrande

Yttrandet i redigeringsläge innan det är klarmarkerat

När sista datum för att skriva yttrande har passerat kan du som är beredningsgruppens ordförande klarmarkera yttrandet. Yttrandet skickas då till beredningsgruppens handläggare som godkänner yttrandet.

 1. Följ steg 1 – 5 i Redigera yttrande.
 2. Läs yttrandet.
 3. Klicka på Klarmarkera (A).
 4. Klicka på OK (B) för att bekräfta att du vill klarmarkera yttrandet.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: