Prisma användarstöd logga

Granska ansökan för etikprövning (EPM)

Avsnittet gäller för dig som är ledamot oavsett om du företräder allmänna intressen, är föredragande, ordförande eller vetenskaplig sekreterare.

Du som är föredragande skriver och skickar in ditt utlåtande i Prisma.

Du som är ordförande eller vetenskaplig sekreterare får en uppgift på ditt personliga konto i Prisma. För att du ska få tillgång till dina uppgifter måste du ange uppgift om jäv för personen som söker etikprövning. När du ska skicka in uppgiften måste du även ange om du vill ha arvode eller inte.

När du skickat in uppgiften ska beslutet slutföras av handläggaren på EPM.

Prisma är ett system som används av flera olika myndigheter och på grund av detta används ”beredningsgrupp” för EPM’s begrepp ”avdelning”.

Förenklat händelseförlopp för ledamöters beslutshantering av etikprövning i Prisma

Avdelningens (beredningsgruppens) startsida

Avdelningen där en granskare har fått uppgifter visas på fliken GRANSKNING

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Välj fliken GRANSKNING (A).

Om du är ordförande eller vetenskaplig sekreterare har du även tillgång till funktioner för beslut (B).

Saknar du fliken GRANSKNING beror det på att du inte har några granskningsuppgifter för någon beredningsgrupp i Prisma ännu.

Läs mer om funktionerna och informationen som finns på startsidan i Allmänt granskning Länk till annan webbplats..

Skicka in jäv

På sidan för jäv finns jävsreglerna och funktioner för att registrera och skicka in jäv

Du måste ange om du är jävig eller ej för varje ansökan. Innan du kan skicka in dina uppgifter för jäv måste du godkänna jävsreglerna.

Först när informationen registrerats och skickats in, kan du börja med dina granskningsuppgifter.

Läs mer om att godkänna jävsreglerna och skicka in jäv i Jäv, kompetens och prioritet Länk till annan webbplats..

Uppgifter för arvode och betalning

Exempel på sidan med alla ansökningar för en ledamot som loggat in i Prisma

För att kunna skicka in dina uppgifter måste du acceptera arvode.

(A)

(B)


(C)

Innan du angivit uppgift om arvode visas ett meddelande överst på avdelningens sida.

För att ditt arvode ska kunna utbetalas måste du ange dina betalningsuppgifter i Prisma.
Detta är en temporär teknisk lösning, EPM hämtar inte dina betalningsuppgifter från Prisma. Eventuella ändringar av tidigare lämnade betalningsuppgifter gör du via inloggning på Danske Bank.

Vill du ändra uppgiften för arvode gör du det via Arvodesinställningar.

Läs mer om hur du anger uppgifter för betalning och hur du anger om du vill ha arvode eller ej, i Arvode Länk till annan webbplats.

Visa ansökan

Ansökan kan laddas ner som PDF-fil från listan med alla ansökningar

 1. Följ stegen 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Alla ansökningar (A).
 3. Klicka på Välj (B).
 4. Välj Visa ansökan (PDF) (C) ur rullgardinsmenyn.
 5. Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen för ansökan (D).

Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen

Läs mer om vilka dokument du kan ladda ner via nedladdningshanteraren i Nedladdningshanteraren (EPM).
Läs mer
om hur du laddar ner övriga dokument via nedladdningshanteraren i Ladda ner PDF-filer från nedladdningshanteraren.

Ladda ner granskningsdokument

Dokument som hör till en ändringsansökan eller en ansökan kan sparas eller öppnas i PDF-format

Du kan ladda ner övriga dokument via länken på raden för ansökan eller via nedladdningshanteraren.

 1. Följ stegen 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Granskningsuppgifter (A).
 3. Klicka på länken Öppna (B).
 4. Klicka på Ladda ner PDF (C) för de dokument du vill ladda ner.
 5. Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen för ansökan (D) i dialogrutan som visas längst ned på datorskärmen.
 6. Klicka på Stäng (E).

Läs mer om vilka dokument du kan ladda ner via nedladdningshanteraren i Nedladdningshanteraren (EPM).
Läs mer
om hur du laddar ner övriga dokument via nedladdningshanteraren i Ladda ner PDF-filer från nedladdningshanteraren.

Skriva utlåtande

Formulär för utlåtande i redigeringsläge innan föredragande granskare skickat in det

Du kan spara utlåtandet och skicka in det vid senare tillfälle.

 1. Följ stegen 1 – 2 i  Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Granskningsuppgifter (A).
 3. Klicka på Skriv (B) på raden för ansökan.
 4. Ange ditt utlåtande för de olika frågorna (C).
 5. Klicka på pilen intill rullgardinsmenyn för Förslag till beslut (D) och välj ett alternativ.
 6. Klicka på Spara val (E).
 7. Klicka på Spara (F).

Skicka in utlåtande

Obligatoriska uppgifter måste vara ifyllda för att formuläret ska kunna skickas in

Du kan inte göra några ändringar i utlåtandeformuläret efter att du har skickat in utlåtandet. Kontakta din handläggare om du skickat in utlåtandeformuläret av misstag.

 1. Följ stegen 1 – 3 i Skriva utlåtande.
 2. Klicka på Skicka in (A).
 3. Klicka på OK (B).
 4. Klicka på OK (C).

Läsa utlåtande

När utlåtandet skickats in är det tillgängligt för alla som ingår i avdelningen

 1. Följ stegen 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Alla ansökningar (A).
 3. Klicka på Välj (B).
 4. Välj Läs utlåtande (C) ur rullgardinsmenyn.

Läs mer om vad som gäller för andra ledamöters utlåtanden i Nedladdningshanteraren (EPM).
Läs mer
om hur du laddar ner flera utlåtanden via nedladdningshanteraren i Ladda ner PDF-filer från nedladdningshanteraren.

Skriva förslag till motivering av beslut

Motivering till beslut i redigeringsläge, ansökan är bifogad som PDF-fil

Du som är vetenskaplig sekreterare och ordförande kan justera motiveringen till beslut samt ändra beslutsstatus. Handläggaren tilldelar dig uppgiften i Prisma och du får då ett e-postmeddelande och en avisering i Prisma om uppgiften.

 1. Följ stegen 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Beslut (A).
 3. Klicka på Skriv (B).
 4. Redigera motiveringen till beslut (C).
 5. Klicka på pilen intill rullgardinsmenyn för Beslutsstatus (D) om du vill ändra beslutsstatus.
 6. Klicka på Spara (E).
 7. Klicka på OK (F).

Skicka in motivering till beslut och fastställt beslut

Endast ordförande kan skicka in det fastställda beslutet

Innan sista datum för förslag till beslut kan du som är avdelningens ordförande skicka in beslutet. Beslutet skickas då till avdelningens handläggare som slutför beslutet.

 1. Följ steg 1 – 5 i Skriva förslag till motivering av beslut.
 2. Klicka på Skicka in (A).
 3. Klicka på OK (B) för att bekräfta att du vill skicka in.

Läsa beslut

I dialogfönstret finns en länk till ansökan i PDF-format och en knapp för bifogade filer

Så länge avdelningen är tillgänglig i Prisma portal kan du som har behörighet läsa beslutet.

 1. Följ steg 1 – 2 i Avdelningens (beredningsgruppens) startsida.
 2. Klicka på Beslut (A).
 3. Klicka på Öppna (B).
 4. Klicka på Övriga dokument (C) för att läsa bilagor.
 5. Klicka på Stäng (D).

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: