Användarstöd för granskardatabas

Allmänt om GDB

GDB innehåller personuppgifter och får enbart användas för arbete med Vetenskapsrådets (VR) rekrytering av sakkunniga eller vid uppföljning av rekryteringsprocessen.

GDB hämtar vissa uppgifter från Prisma och kan läsa in data i Excelfiler från respektive ämnesområde.

Det finns tre nivåer av behörighet för användare i GDB. Du kan endast logga in i GDB om du har registrerat dig via det mejl du får från GDB förvaltningsgrupp.

  • Dela inte data med personer som inte arbetar med den aktuella rekryteringsprocessen.
  • Radera eventuella exporterade data när den inte längre behövs i rekryteringsprocessen.

Logga in första gången

Beskrivning i tre steg om hur du loggar in i granskardatabasen

Inloggning i GDB första gången

Du får tillgång till Vetenskapsrådets granskardatabas via länken i mejlet du får. Länken kan bara användas en gång, kontakta förvaltningsgruppen för GDB om länken i mejlet har förfallit.

  1. Klicka på Registrera dig (A).
  2. Välj Vetenskapsrådet (B).
  3. Klicka på Proceed to Login (C).

I och med att du registrerar dig godkänner du villkoren för att arbeta med GDB.

Välkomstsida för att logga in i GDB

Sida för att logga in i GDB

Behörigheter

Tillgången till GDB begränsas av olika behörigheter. VR-personal har behörighet tillsvidare men behörigheterna ses över årligen. Tidsbegränsad tillgång till GDB gäller mestadels för externa användare.

Översikt över behörighetsnivåer i GDB: Sök, skriv och administration

Översikt behörigheter