Användarstöd för granskardatabas

Flöde för processen i GDB då vi tillfrågar sakkunnig

Lägga till rad för tillfrågan och svar

Sakkunnigs profilsida öppnad för redigering och med exempel på sökning av beredningsgrupp

  1. Öppna aktuell sakkunnigs profilsida.
  2. Klicka på Öppna sidan för redigering (A).
  3. Klicka på Lägg till rad (B).
  4. Skriv in ett sökvillkor i kolumnen BEREDNINGSGRUPP (C).
  5. Välj beredningsgrupp ur listan (D).
  6. Klicka på Spara (E).

Ta bort rad för tillfrågan och svar från sakkunnigs profil

Del av sakkunnigs profilsida med rad för tillfrågan och svar

  1. Följ steg 1 – 2 i instruktionen "Lägga till rad för tillfrågan och svar" ovan.
  2. Klicka på X (A) på raden du vill ta bort.
  3. Klicka på Spara (B).