Användarstöd för granskardatabas

Skapa profilsida för beredningsgrupp (BG)

Profilsida för en ny beredningsgrupp

  1. Klicka på ”Skapa profilsida beredningsgrupp” (A).
  2. Ange obligatoriska uppgifter, det vill säga alla textfält (B).
  3. Klicka på Spara (C).

Uppgifterna du skriver in i fältet Beskrivning skrivs över när information om beredningsgruppen hämtas från Prisma.