Användarstöd för granskardatabas

Söka i GDB

Sökfunktionerna i GDB består av fritextsökning och filtrering av sökresultat. Sökresultatet presenteras med länkar till sakkunniga och beredningsgrupper. Sökresultatet uppdateras automatiskt varefter du skriver in sökvillkoren.

Söka med fritext

Person eller berednings­grupp

Ämnesområde

Söker i fält för e-postadress, för- och efternamn, samt på beredningsgrupp, BG kortnamn och årtal.


Söker i fält för nyckelord samt i SCB-koder.

Söka med "And" och "Or"

Exempel på sökning med "Or"

Grundinställningen för sökning är ”And”.

  1. Ange ett sökvillkor, kommatecken och sedan nästa sökvillkor (A).
  2. Klicka på radioknappen And/Or (B) under fältet Ämnesområde för att växla till sökning med ”Or”.

And begränsar sökningen och ger färre träffar. Använd kommatecken, semikolon eller mellanslag när två sökord måste finnas i samma källa. Sökning med "And" är inställt som standard.
Exempel: Ecology, Climate

Or utökar sökningen och ger fler träffar. Aktivera funktion för att söka med ”Or” genom att klicka på radioknappen under respektive sökfält. Använd kommatecken, semikolon eller mellanslag mellan två sökord som söks i olika källor. Exempel: Ecology, Climate

Filtrera sökresultat

Värden med filtreringsfunktion

Du kan använda filtreringsfunktioner oavsett om du har angivit sökvillkor i något av fritextfälten eller inte.

  1. Ange ett sökvillkor i någon av kolumnerna för filtrering (A).
  2. Avmarkera de alternativ som inte är aktuella i listan som filtreras fram (B).

Beskrivning av sökfunktioner på startsidan

Startsida för sökning

Sökresultatet uppdateras automatiskt varefter du skriver in sökvillkoren.

I filterfunktionen kan du söka direkt, eller filtrera sökresultatet, och markera den uppgift du är intresserad av, till exempel en eller flera SCB-koder.

Beskrivning av sökresultat

Sökresultat

Både granskarens profilsida och sidan för beredningsgruppen (BG) öppnas på en ny flik när du klickar på en granskares namn eller e-postadress, respektive en beredningsgrupps namn.

Beskrivning av profilsidan

Profilsida för en granskare

En granskares profilsida hämtar information från Prisma och Swecris.
Du kan skapa en PDF-fil som innehåller all information på sidan genom att klicka på knappen Öppna sidan som PDF.

(A) Person­uppgifter


(B) Forsknings­områden

(C) Projekt i SweCRIS


(D) VR-uppdrag i Prisma


(E) Tillfrågnings­historik


(F) Externa källor

Granskarens namn och e-postadress hittar du här, liksom meriter och erfarenheter. Länkar till externa källor som är kopplade till granskaren finns också i personinformationen.

Här är granskarens forskningsområden samlade:
Nyckelord VR, de nyckelord som VR lägger in innan granskaren själv registrerar sina uppgifter i granskardatabasen.
SCB-kod granskare, SCB-koder som granskaren lagt in i granskardatabasen.
Nyckelord inriktning granskare, huvudsaklig inriktning på granskarens forskningsområde.
Nyckelord metoder granskare, metoder för granskarens forskning.

Projekt som är kopplade till personens e-postadress hämtas från Swecris och visas på en eller flera sidor om fem rader.

De uppdrag granskaren har haft som registrerats i Prisma, till exempel, ordförande, granskare eller observatör. Uppdragen visas på en eller flera sidor om tio rader.

Här visas till vilken beredningsgrupp och när granskaren tillfrågats om att delta i granskningsarbetet, samt granskarens svar.

Länkar till externa källor där namnet skrivs in per automatik för att du ska hitta mer information om granskaren.

SwePub (Swe) - Nationell söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten

SweCRIS (Swe) - Nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet

ORCID - Internationellt, öppet register med identifierare för författare av vetenskapliga publikationer

Science Direct - Elektroniska tidskrifter i fulltext utgivna av förlaget Elsevier inom flera ämnesområden. Kräver registrering.

Google Scholar - Fri tillgång till akademiska publikationer som internationella vetenskapliga artiklar, rapporter, preprints och papers

Research Gate - En community, webbplats och sökmotor med forskare inom samtliga discipliner som målgrupp

Pubmed (med) - Visar innehåll från MedLine, till exempel referenser inom biomedicin, omvårdnad, odontologi med mera. Här finns även en del referenser som inte finns med i Medline.

IEEE Xplore(el) - En databas med tillgång till artiklar inom elektroteknik, datavetenskap och elektronik

ERIC (edu) - (Educational Resources Information Center) är en databas inom undervisning och pedagogik

Res Cat (art) - Internationell databas inom konstnärlig forskning

Beskrivning av sidan för beredningsgruppen (BG)

Information om beredningsgrupper

(A) Information om BG


(B) Medlemmar i Prisma

(C) Tillfrågade

(D) Från VR

(E) Exportera

Beredningsgruppens namn och kortnamn, aktuellt år för beredningsgruppen och beskrivande nyckelord.

Ledamöter som ingår i beredningsgruppen presenteras på en eller flera sidor om tio rader.
Klicka på namnet eller e-postadressen för att visa personens profilsida.

Ledamöter som tillfrågats och dessas svar.

Personal från VR som ingår, eller har ingått, i beredningsgruppen.

Du kan exportera listan över hela innehållet på beredningsgruppens sida genom att klicka på knappen Exportera till Excel.
Excelfilen innhåller tre flikar som visar:

- Samtliga medlemmar i beredningsgruppen.
- Tillfrågade ledamöter.
- Personal från VR.