Användarstöd för granskardatabas

Ladda upp lista med sakkunniga

När du laddar upp en lista med sakkunniga till GDB ersätts befintlig information med uppgifter från listan.

Förbered lista med sakkunniga

På sidan där du kan ladda upp lista med sakkunniga hittar du den obligatoriska information listan måste innehålla. För att minimera felmeddelanden rekommenderar vi att du kontrollerar filen innan du laddar upp en lista med sakkunniga.

Kontrollera att:

 • Beredningsgruppen existerar
 • Kön är korrekt angivet med stor bokstav
 • Titeln är inskriven med stor bokstav
 • E-postadressen har rätt format och stämmer överens med e-postadessen i Prisma
 • Landet är korrekt angivet och rättstavat
 • Länkar inte har för många tecken
 • Nyckelord  inte har för många tecken
 • Svarsalternativen vid tillfrågning motsvarar standardiserade svarsformuleringar i GDB

Instruktion för att ladda upp lista med sakkunniga

Sidan där du laddar upp lista med sakkunniga uppdateras för varje steg tills importen av listan lyckats

 1. Klicka på "Ladda upp lista med sakkunniga" (A).
 2. Klicka på Välj fil (B) och öppna filen du vill ladda upp från Utforskaren.
 3. Klicka på Spara (C) när listan med e-postadresser visas.

Du får ett meddelande om att importen av listan med sakkunniga har lyckats. På motsvarande sätt uppdateras sidan om ett fel uppstår vid importen.