Användarstöd för granskardatabas

Exportera uppgifter

Du kan exportera data till PDF-format eller till Excel beroende på vilken av sidorna i GDB du utgår från.

Excel

PDF

Sökresultat och sidan för en beredningsgrupp

Sakkunnigs profilsida

Kom ihåg-ruta med punktlista: Dela inte data med personer som inte arbetar med den aktuella rekryteringsprocessen. Radera eventuella exporterade data när den inte längre behövs i rekryteringsprocessen.

Exportera sökresultat

Det aktuella sökresultatet exporteras till en Excelfil

Exportera och bearbeta sökresultatet i Excel.

Exportera uppgifter från en beredningsgrupp

Längst ner på beredningsgruppens sida hittar du knappen för att exportera uppgifterna om den aktuella beredningsgruppen

Exportera och bearbeta uppgifterna för beredningsgruppen i Excel. I Excel-filen sorteras sidan upp i tre flikar som, förutom beredningsgruppens namn, heter:

Medlemmar i Prisma

Tillfrågade

Från VR

Ledamöter som har konto i Prisma i den aktuella beredningsgruppen.

Tillfrågade sakkunniga med svar.

Personal från VR i den aktuella beredningsgruppen

Öppna sakkunnigs profilsida som PDF

Sakkunnigs profilsida kan skrivas ut i PDF-format

  1. Klicka på Öppna sidan som PDF (A).
  2. Högerklicka i det nya fönstret med sakkunnigs sammanställda uppgifter.
  3. Välj Skriv ut i rullgardinsmenyn (B).
  4. Välj Adobe PDF (C) i rullgardinsmenyn i fönstret för skrivarinställningar.
  5. Klicka på Skriv ut (D).
  6. Spara filen.