Användarstöd för granskardatabas

Skapa profilsida för sakkunnig

Profilsida för ny sakkunnig

    1. Klicka på ”Skapa profilsida sakkunnig” (A).
    2. Ange obligatoriska uppgifter i vyn för sakkunnigs profilsida (B).
    3. Klicka på Spara (C).