Driftinformation

På den här sidan hittar du driftinformation om ansökningssystemet Prisma.

Driftstörningar

  • Problem hos Prismas serverleverantör har lett till att systemet legat nere delar av helgen. Vetenskapsrådets utlysningar, vars ursprungliga deadline var 19 mars, förlängs därför 24 timmar till 2019-03-20 kl. 14:00. Karolinska Institutets utlysning "KID - partial funding to doctoral students at Karolinska Institutet 2019" förlängs till 2019-03-19 kl. 14:00. Vi beklagar eventuella besvär som störningarna har medfört. 2019-03-18 09:55
  • I samband systemuppdateringen onsdagen 6/3 uppstod en bugg som gjorde att budgeten räknade fel i alla utlysningar som innehöll en budgetkomponent. Efter buggfixen har en del sökande (som fyllt i budgeten innan fixen) rapporterat fortsatt valideringsfel på sidan Kontrollera och registrera. För att budgetinformationen ska uppdateras fullt ut måste man i formuläret uppdatera budgeten och spara om den. Då kommer eventuella (felaktiga) valideringsfel att försvinna. Vi beklagar eventuella problem det tekniska felet har medfört. 2019-03-13 07:22

Viktiga meddelanden

Just nu finns inga viktiga meddelanden

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.