Prisma användarstöd logga

Driftinformation

På den här sidan hittar du driftinformation om ansökningssystemet Prisma.

Driftstörningar

 • Fel i formulär för vissa användare  Ett fåtal användare har fått felmeddelanden när de är i ansökansformuläret. Om det skulle hända dig, kontakta Prismas tekniska support så får du hjälp. Gå till kontaktsidan för att skapa ett supportärende.

Viktiga meddelanden

 • Nytt säkerhetscertifikat påverkar SWAMID  I och med Prismas säkerhetsuppdateringar i oktober har certifikatet mot SWAMID uppdaterats. Det innebär att de vars identitetsutförare för SWAMID har ett äldre certifikat inte längre kan logga in i Prisma. Arbetsplatsen behöver uppdatera säkerhetscertifikat och metadata för SWAMID.Kommer du till felsida med texten "500 - Internal server error" vid SWAMID-inloggning ska du alltså kontakta IT-supporten på din arbetsplats.


  Felsida SWAMID - 500 Internal server error
 • Alternativ inloggningsmetod  Om du har problem med att logga in via SWAMID kan du alltid logga in med e-postadress och lösenord istället. Har du inte kvar ditt lösenord kan du begära ett nytt i inloggningsrutan. Se instruktioner i Återställ lösenord.

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.