Prisma användarstöd logga

CV och publikationer

Lägg till CV från din profil till ansökan, du kan även påminna medverkande forskare om att lägga till sina CV

Alla medverkande forskare på ansökan måste lägga till sina CV-uppgifter från sin profil i Prisma till ansökan. Projektledare eller annan medverkande forskare har inte behörighet att lägga till annans CV på ansökan.

Uppgifter som de medverkande har lagt till på ansökan visas för respektive medverkande. Projektledaren kan även påminna en medverkande om att lägga till saknade uppgifter genom att klicka på knappen Påminn (A).

Lägga till CV på ansökan

Lägg till CV-poster till ansökan

De poster du lagt till på MIN PROFIL i Prisma listas under rubriken Tillgängliga anställningar. För att uppdatera dina CV-uppgifter på ditt Prisma-konto klickar du på Gå till min profil.
Projektledaren och alla medverkande forskare lägger själva till sina CV-uppgifter från sitt Prisma-konto till ansökan.

 1. Öppna utkastet för din ansökan.
 2. Klicka på CV (A).
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. Klicka på Lägg till (C) för att lägga till utvalda poster till din ansökan.
  Alternativt
  Klicka på Alla (D) för att lägga till alla poster från din personliga profil.

Tillagda poster ordnas automatiskt i kronologisk ordning i ansökans PDF.
Klicka på Gå till min profil (E) om du vill redigera ditt CV på fliken MIN PROFIL.

Läs mer om att lägga till CV-poster på din profil i Min profil/CV.
Läs mer om att ändra ordningen på CV-poster i Ändra ordning på tillagda CV-poster.

Lägga till publikationer på ansökan

Lägg till publikationer till ansökan

De uppgifter du lagt in som fritext i MIN PROFIL och som du sen lägger till i en ansökan översätts inte automatiskt. Om finansiären efterfrågar att ansökan skrivs på ett särskilt språk måste du översätta fritexten. Du hittar information om vilket språk din ansökan ska skrivas på i respektive finansiärs utlysningstexter.

Projektledaren och alla medverkande forskare lägger själva till publikationer från publikationslistan från sitt Prisma-konto till ansökan.

 1. Öppna utkastet för din ansökan.
 2. Klicka på PUBLIKATIONER (A).
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. Klicka på Lägg till (C) för att lägga till utvalda poster till din ansökan.
  Alternativt
  Klicka på Alla (D) för att lägga till alla poster i kategorin från din personliga profil.

Tillagda poster ordnas automatiskt i kronologisk ordning i ansökans PDF.
Klicka på Uppdatera publikationerna på min profil (E) om du vill redigera dina publikationer på fliken MIN PROFIL.

Ändra ordning på tillagda CV-poster

Du kan flytta en post när muspekaren ändras till ett kors

CV-poster du lägger till på ansökan hamnar automatiskt i kronologisk ordning uppdelat på kategori i ansökans PDF.

 1. Öppna utkastet för din ansökan.
 2. Klicka på CV (A).
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. För med muspekaren över posten du vill flytta tills muspekaren ändras till ett kors (C).
 5. Klicka och håll ned musknappen.
 6. Dra posten dit du vill placera den och släpp upp musknappen.

Ta bort CV-post eller publikation från ansökan

Ta bort poster för CV och publikationer från ansökan

Posten tas endast bort från ansökan och finns fortfarande kvar på din personliga profil i Prisma.

 1. Öppna utkastet för din ansökan.
 2. Klicka på CV eller PUBLIKATIONER (A).
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. Klicka på Ta bort (C) för att ta bort en tillagd CV-post eller publikation från ansökan.
  Alternativt
  Klicka på Alla (D) för att ta bort alla poster i kategorin från ansökan.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: