Prisma användarstöd logga

Registrera ansökan

I samband med att du registrerar en ansökan visas en sammanställning över de obligatoriska fält som du ännu inte fyllt i. All obligatorisk information måste fyllas i för att du ska kunna registrera ansökan.

En ansökan slutregistreras automatiskt när sista ansökningsdagen har passerat, fram till dess kan du avregistrera och komplettera din ansökan. En löpande utlysning, det vill säga, en utlysning som saknar sista ansökningsdag, tillåter inte att ansökan avregistreras och ändras.

Läs utlysningstexten noggrant.

Kontrollera ansökan

Innan du kan registrera ansökan måste all obligatorisk information vara ifylld

Vissa utlysningar kräver att medverkande forskare ska ange CV-uppgifter eller publikationer för att du ska kunna registrera ansökan.
Du kan inte registrera ansökan om det finns obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller administratörer.

 1. Klicka på KONTROLLERA OCH REGISTRERA (A).
 2. Klicka på länken där obligatorisk information saknas (B) och fyll i den saknade informationen.
  I bildexemplet måste du påminna medverkande forskare om att lägga till sitt CV och minst en publikation. Du har även glömt ange hemvist och antal år för projektet.

Registrera ansökan

När all obligatorisk information angivits kan du registrera ansökan

När du registrerar din ansökan signeras den automatiskt i och med att du accepterar villkoren för ansökan.

 1. Klicka på KONTROLLERA OCH REGISTRERA (A).
 2. Läs villkoren (B).
 3. Markera kryssrutan Jag accepterar villkoren för ansökan (C).
 4. Klicka på Registrera (D).
 5. Klicka på OK för att bekräfta registreringen (E).
 6. Klicka på OK (F).

När din ansökan har registrerats syns den inte längre i listan Utkast på förstasidan i Prisma utan visas på fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG, menyvalet Ansökningar.

Avregistrera en registrerad ansökan

Du kan avregistrera en registrerad ansökan innan den är slutregistrerad

En avregistrerad ansökan förblir ett utkast om den inte registreras! Registrera en avregistrerad ansökan på nytt innan sista ansökningsdag.

En löpande utlysning, det vill säga, en utlysning som saknar sista ansökningsdag, tillåter inte att ansökan avregistreras och ändras.

 • En registrerad ansökan kan avregistreras ända fram till sista ansökningsdagen.
 • När ansökan är avregistrerad får den åter status "Utkast" och du kan göra ändringar och tillägg.
 • Du måste åter registrera ansökan innan ansökningstiden gått ut för att den ska kunna slutregistreras.
 1. Välj fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 2. Klicka på Ansökningar (B).
 3. Klicka på länken Registrerad (C) på raden för den aktuella ansökan.
 4. Klicka på Avregistrera (D).
 5. Klicka på OK (E) för att bekräfta att du vill avregistrera din ansökan.
 6. Klicka på OK (F).

När du har gjort dina ändringar kan du registrera ansökan på nytt.

Slutregistrering av ansökan

Slutregistrerad ansökan får ett diarienummer

 • En registrerad ansökan blir automatiskt slutregistrerad när sista ansökningsdag har passerat. Ansökan får ett Diarienummer (A) och erhåller status Slutregistrerad (B).
 • När ansökan slutregistreras visas den på medelsförvaltarens (forskningshuvudmannens) organisationskonto och kan signeras.
 • Har du ansökt till en löpande utlysning, en utlysning som saknar sista ansökningsdag, får ansökan status Slutregistrerad direkt vid registrering.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: