Prisma användarstöd logga

Medverkande

I de utlysningar som tillåter medverkande, kan du lägga till medverkande forskare och administratörer. Bjud in medverkande forskare så snart du skapat en ansökan. Då hinner medverkande forskare svara och lägga till sina CV-uppgifter, där så krävs, innan ansökningstidens slut.

Du kan ställa in behörighet till ansökan för medverkande forskare och återta kontrollen över ansökan om en medverkande har låst den.

Bjud in medverkande forskare

Bjud in medverkande forskare tidigt så att hen har tid på sig att svara

Använd rätt e-postadress! Prisma använder e-postadressen för att identifiera användaren. Använder du en felaktig e-postadress får inte mottagaren tillgång till ansökan på sitt Prisma-konto.

Utlysningstexten innehåller information om vilka begränsningar och villkor som gäller för att lägga till medverkande forskare och administratörer.
Du kan inte registrera ansökan om en medverkande forskare inte svarat på inbjudan.

 1. Öppna utkastet till din ansökan.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Klicka på Bjud in medverkande forskare (B).
 4. Ange den inbjudna forskarens namn och e-postadress (C).
 5. Klicka på Bjud in medverkande forskare (D).

Inbjudan skickas via e-post och innehåller en länk till Prisma där den som bjudits in kan acceptera eller neka inbjudan.
Om personen accepterar och inte har ett konto i Prisma sedan tidigare skapas ett minimalt konto för personen. Detta konto måste slutföras innan det kan användas.

Läs mer om CV för medverkande forskare i Medverkande forskares CV.
Läs mer om att ta bort inbjudan till medverkande i Ta bort medverkande forskare och administratör.

Bjud in medverkande administratör

Bjud in medverkande administratör som kan hjälpa till med ansökan

Medverkande administratör har tillgång till utkastet för ansökan innan ansökan slutregistreras. Det innebär att hen endast kan hjälpa till vid ansökansprocessen men inte registrera en ansökan. Hen har heller inte tillgång till ansökan när den slutregistrerats i Prisma och kan inte hjälpa till med återrapportering.

Du kan inte registrera ansökan om en medverkande administratör inte svarat på inbjudan.

 1. Öppna utkastet till din ansökan.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Klicka på Bjud in medverkande administratör (B).
 4. Ange den inbjudna administratörens namn och e-postadress (C).
 5. Klicka på Bjud in medverkande administratör (D).

Inbjudan skickas via e-post och innehåller en länk till Prisma där den som bjudits in kan acceptera eller neka inbjudan.
Om personen accepterar och inte har ett konto i Prisma sedan tidigare skapas ett minimalt konto för personen. Detta konto måste slutföras innan det kan användas.

Läs mer om att ta bort inbjudan till medverkande i Ta bort medverkande forskare och administratör.

Behörigheter för medverkande

Tilldela rättigheter till den eller de medverkande forskare som ska vara med i din ansökan

I tabellen Medverkande forskare listas de medverkande forskare du bjudit in till ansökan.
I kolumnen Status visas om den inbjudna personen accepterat, nekat eller ännu inte svarat. Du kan endast tilldela rättigheter till de forskare som accepeterat inbjudan.

 1. Öppna utkastet till din ansökan.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Klicka på rullgardinsmenyn i kolumnen Behörighet (B).
 4. Välj behörighet.

Alla medverkande forskare kan ändra sina egna CV-uppgifter och publikationer i ansökan.

Medverkande forskare med redigeringsrättigheter kan

 • fylla i uppgifter i utkastet för ansökan
 • inte redigera andras medverkandes CV eller publikationer
 • inte registrera ansökan

Läs mer om vad den medverkande har för uppgifter i Medverkandes uppgifter.

Ta bort medverkande forskare och administratörer

Ta bort medverkande administratör som till exempel inte svarat på inbjudan

Du kan inte registrera din ansökan om du har obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller administratörer. Om din ansökan innehåller obesvarade inbjudningar när ansökningstiden går ut måste du ta bort dem för att kunna registrera ansökan.

 1. Öppna utkastet till din ansökan.
 2. Klicka på MEDVERKANDE (A).
 3. Markera kryssrutan (B) för den eller de medverkande som ska tas bort.
 4. Klicka på Ta bort (C).
 5. Klicka på OK (D) i varningsmeddelandet.

Ett e-postmeddelande skickas till den medverkande forskaren eller administratören med information om att hen har tagits bort från ansökan.

Läs mer om vad som krävs för att kunna registera en ansökan i Medverkandes uppgifter och Registrera ansökan.

Ta över en låst ansökan

Att öppna utkastet till ansökan som en medverkande arbetar med kan innebära att ändringar går förlorade

Information som den andra personen har skrivit in kan gå förlorad om du tar över en låst ansökan.

Om mer än en person har rättighet att redigera utkastet till ansökan låser Prisma automatiskt ansökan så snart någon börjar arbeta med den. Ibland krävs att personen som senast arbetade med ansökan loggar ut från Prisma för att den ska kunna öppnas.

 1. Öppna utkastet för ansökan.
 2. Klicka på Redigera ansökan (A).

Den person som har utkastet för ansökan öppet får ett meddelande om att kontrollen för utkastet tagits över

Projektledare (huvudsökande) kan ta över kontrollen och låsa upp utkastet för ansökan om det är låst.

Ett utkast som är låst av en medverkande kan projektledaren tvinga tillbaka till redigeringsläge

Medverkandes uppgifter

Du får inbjudan till att medverka till en ansökan via e-post, klicka på länken för att neka eller acceptera inbjudan

Du kan bjudas in som medverkande forskare eller administratör till en ansökan. Då får du en inbjudan via e-post och en uppgift skapas på MIN PROFIL på ditt i Prisma-konto.

 1. Klicka på länken i e-postmeddelandet.
 2. Klicka på Acceptera inbjudan (A).

Om du inte har något konto i Prisma sedan tidigare skapas ett minimalt konto som måste slutföras innan du kan medverka.

Medverkande forskare


 Medverkande administratör

Lägg till ditt CV och eventuella publikationer som hör till ansökan om det står i utlysningen att detta krävs. Lägger du inte till CV och publikationer i dessa fall går det inte att registrera ansökan.

Har du rättighet att redigera ansökan får du tillgång till hela ansökan men du kan inte registrera ansökan.

Du behöver inte lägga till ditt CV.

Du kan endast hjälpa till vid ansökansprocessen och du kan inte registrera ansökan.

Läs mer om hur du lägger till CV och publikationer i CV och publikationer.
Läs mer om personuppgifter på Prisma-kontot i Min profil.

Medverkande forskares CV

Projektledaren för ansökan kan se när medverkande forskare lagt till sitt CV

En medverkande forskare måste ha ett personkonto i Prisma för att kunna lägga till sina CV-uppgifter till ansökan.

I vissa utlysningar är det obligatoriskt att den medverkande forskaren lägger till sina CV-uppgifter på ansökan. I dessa fall kan projektledaren inte registrera ansökan om CV-uppgifterna saknas.

Läs mer om att lägga till CV och publikationer i Söka bidrag - CV och publikationer och i Medverkandes uppgifter.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: