Prisma användarstöd logga

Mindre systemuppdatering 11/2

På grund av en systemuppdatering kan mindre störningar förekomma i Prisma klockan 12:00-13:00 under torsdagen.

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.