Prisma användarstöd logga

Kopia (1) av Publikationer

Innan du lägger in några publikationer i din databas Min Profil - läs utlysningstexten noggrannt! Olika utlysningar och olika finansiärer tillämpar publikationsmodulen olika. Om det i utlysningstexten står specificerat att max antal publikationer får läggas till, lägg inte in fler i Min Profil. Om det i utlysningstexten står att du ska bifoga publikationerna som en pdf fil, lägg inte in några publikationer i Min Profil.

Varför är publikationssökningen begränsad i Prisma?

Prisma använder en externt utvecklad sökmotor för publikationssökningen. Det har visat sig att denna sökmotor inte fungerar optimalt för Prismas behov och exempelvis inte tillåter en full uppsättning söktermer. Arbetet med att utvärdera och utveckla publikationsfunktionerna sker löpande.

Varför kan jag inte importera mina publikationer från ORCID?

Beslutet har tagits att använda tjänsten Federated search för Prismas publikationssök och de källor som i dagsläget finns tillgängliga för Prisma är SwePub och Web of Science.

Varför är inte publikationssökningen kopplad till DiVA?

Eftersom de flesta DiVA-system matar ut data till SwePub har vi valt att koppla Prisma till SwePub istället för enskilda DiVA-system. Vissa lärosäten har dock inte kopplat sin DiVA till SwePub, kontakta ditt lärosäte för mer information.

Jag vill lägga till flera publikationer på en gång, hur gör jag?

Sökmotorn i Prisma kan ge upp till 50 träffar per sökning och om du vill föra över flera sökträffar till din publikationslista på samma gång markerar du de önskade posternas kryssrutor och väljer Lägg till.

Jag vill importera alla mina publikationer på en gång, varför går inte det?

Av prestandaskäl finns en begränsning för hur många publikationer du kan söka ut och lägga till vid ett och samma tillfälle. Om du vill lägga till fler publikationer än så får du göra en ny sökning. Mer information om publikationssökningen finns i användarstödet.

Varför kan jag inte söka ut publikationer enbart på årtalet?

För närvarande är det endast möjligt att söka utifrån befintliga sökfält. Publikationssökningen är under utveckling och fler fält kan tillkomma.

Kan jag ändra publiceringsdatumet på importerade publikationer?

Publiceringsdatumet hämtas från källan för publikationen och kan därför inte ändras. Prisma importerar för närvarande datumet i SwePub som ska motsvara datumet då publikationen godkändes för publicering.

Varför får jag inte upp alla mina publikationer när jag söker i Prisma?

Prismas publikationssökning har en koppling gentemot källorna SwePub och Web of Science. Den sökmotor som används, Federated Search, har tyvärr inte full täckning i SwePub och Web of Science. Sökmotorn är under utveckling, men för närvarande kan det innebära att du inte hittar alla publikationer i SwePub och Web of Science även om du vet att publikationerna finns i någon av källorna. De publikationer du inte hittar måste läggas till manuellt. Mer information om hur du lägger till publikationer manuellt finns i användarstödet.

Varför syns inte mitt namn i författarlistan när jag har importerat publikationen?

Om en publikation har många författare trunkeras namnen i listan i Prisma, därför kan just ditt namn vara dolt i listan. I ansökans PDF skrivs alla namnen ut, så där kommer ditt namn att visas. Om ditt namn inte syns i listan i SwePub saknas informationen, då måste du kontakta SwePub. Prisma importerar den information som finns i källan och vi har ingen möjlighet att komplettera själva källan.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: