Prisma användarstöd logga

Granskning

Här kan du som är medlem i en beredningsgrupp hos någon av finansiärerna hitta svar på vanliga frågor. Se även instruktioner för granskning i användarstödet för granskare.

Innehåll

Varför kan jag inte registrera jäv?

Det finns två möjliga scenarion till att du inte kan registrera jäv:

  • Du har inte läst och accepterat jävsreglerna.
  • Datumen för jävsanmälan är inte aktuella. Kontrollera datumen på beredningsgruppens startsida, kontakta beredningsgruppens handläggare

Se Jäv, kompetens och prioritet i användarstödet.

Varför kan jag inte skriva mitt omdöme?

Det beror antagligen på att datumet för att skriva omdömet antingen har passerat eller ännu inte är aktuellt. Kontrollera datumen i kalendern på beredningsgruppens startsida. Kontakta beredningsgruppens handläggare om datumet har passerat.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: