Prisma användarstöd logga

Systemuppdatering 2021-06-15

På grund av en systemuppdatering väntas störningar i Prisma från klockan 16:30 fram till 19:00 tisdagen den 15 juni. Prisma kommer inte att gå att använda under större delen av den angivna tiden.

Senast uppdaterad: