Prisma användarstöd logga

Nytt säkerhetscertifikat påverkar SWAMID

I och med Prismas säkerhetsuppdateringar i oktober har certifikatet mot SWAMID uppdaterats. Det innebär att de vars identitetsutförare för SWAMID har ett äldre certifikat inte längre kan logga in i Prisma. Arbetsplatsen behöver uppdatera säkerhetscertifikat och metadata för SWAMID.

Kommer du till felsida med texten "500 - Internal server error" vid SWAMID-inloggning ska du alltså kontakta IT-supporten på din arbetsplats.

Felsida SWAMID - 500 Internal server error

Felsida vid äldre säkerhetscertifikat

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.