Prisma användarstöd logga

Nytt säkerhetscertifikat påverkar SWAMID

I och med Prismas säkerhetsuppdateringar i oktober har certifikatet mot SWAMID uppdaterats. Det innebär att de vars identitetsutförare för SWAMID har ett äldre certifikat inte längre kan logga in i Prisma. Arbetsplatsen behöver uppdatera säkerhetscertifikat och metadata för SWAMID.

Kommer du till felsida med texten "500 - Internal server error" vid SWAMID-inloggning ska du alltså kontakta IT-supporten på din arbetsplats.

Felsida SWAMID - 500 Internal server error

Felsida vid äldre säkerhetscertifikat

Senast uppdaterad: