Prisma logotyp

Förbättring av publikationsfunktionerna

Vi arbetar med att förbättra funktionerna för publikationer, hur dessa hämtas in och lagras på Min profil. Vi genomför även en översyn av funktionalitet och innehåll i Cv-delen på Min profil. Arbetet kommer färdigställas senare under 2015 för vidare utveckling.

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.