Prisma användarstöd logga

Fel i formulär för vissa användare

Ett fåtal användare har fått felmeddelanden när de är i ansökansformuläret. Om det skulle hända dig, kontakta Prismas tekniska support så får du hjälp. Gå till kontaktsidan för att skapa ett supportärende.

Senast uppdaterad: