Prisma användarstöd logga

Rapporteringsstruktur

Användare som är rapporteringsadministratör eller organisationsansvarig kan skapa en struktur för rapporteringsuppgifter om organisationen valt att inte spegla organisationsstrukturen. När det finns en rapporteringsstruktur kan de användare som ska utföra rapporteringsuppgifter kopplas till mapparna och undermapparna i rapporteringsstrukturen. De bidrag som inte fördelats i en speglad struktur kan fördelas manuellt och rapporteringsadministratören kan även flytta bidrag mellan olika mappar.

I en rapporteringsöversikt visas information och status över organisationens alla bidrag. Du som är rapporteringsadministratör kan påminna rapporteringsansvariga om deras uppgifter och du har behörighet utföra rapporteringsuppgifter för organisationens alla bidrag.

Allmänt om rapporteringsstruktur

En lista över samtliga bidrag visas för respektive rapporteringsmapp

Innan rapporteringsuppgifter kan utföras måste det finnas en rapporteringsstruktur. Organisationen kan, istället för att bygga upp en separat struktur, välja att rapporteringsstrukturen speglar organisationsstrukturen. Det innebär att mappstrukturen för rapportering blir identisk med organisationsstrukturen. Om strukturen speglas skapas mappar med samma namn som i organisationsstrukturen. Rapporteringsuppgifterna fördelas då automatiskt till aktuell rapporteringsmapp.

Organisationskontoansvarig och rapporteringsadministratörer har behörighet att hantera rapporteringsstrukturen och fördela rapporteringsuppgifter.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på menyvalet Rapporteringstruktur (B).

(C) Enhetsmapp


(D) Dnr

(E) Tilldelad

(F) Fördela

I tabellen Rapportering visas de enhetsmappar som finns i rapporteringsstrukturen. I den översta mappen, "Rapportering", visas samtliga bidrag som är kopplade till en återrapporteringsomgång. När du klickar på en enhetsmapp (C) visas endast de bidrag som fördelats till mappen i tabellen Bidrag.

Visa bidraget för ansökan genom att klicka på länken som utgörs av diarienumret.

Kolumnen visar vilken mapp som bidraget fördelats till.

Fördela om bidrag som inte hamnat i rätt mapp.

Läs mer om hur du speglar organisationsstrukturen i Inställningar.

Skapa rapporteringsstruktur

Struktur för rapportering

Rapporteringsstrukturen visar alla bidrag som har publicerade återrapporteringsomgångar.

 1. Följ steg 1 - 3 i avsnittet ovan, Allmänt om rapporteringsstruktur.
 2. Klicka på Redigera (A).
 3. Ange Namn (B) i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Lägg till (C).
 5. Klicka på Stäng (D).

Läs mer om och få tips om hur du skapar och hanterar mappar för enheter och underenheter i Struktur.
Läs mer om hur du kopplar användare till en mapp i Användare/Lägga till användare för signering och återrapportering.

Fördela ansökningar manuellt

Fördela bidrag manuellt om organisationen inte valt automatisk distribuering av rapporteringsuppgifter

Tabellen Bidrag visar bidrag som är kopplade till en återrapporteringsomgång när mappen "Rapportering" är markerad i tabellen Rapportering. Dessa bidrag har inte fördelats till rapporteringsansvariga ekonomer.
Kontrollera att rapporteringsmappen är aktiv innan du fördelar ett bidrag.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på menyvalet Rapporteringsstruktur (B).
 4. Markera det eller de bidrag du vill fördela på rapporteringsmappar (C).
 5. Välj den mapp du vill fördela bidraget till ur rullgardinsmenyn i Flytta till mapp (D).
 6. Klicka på Fördela (E).

Påminna rapporteringsansvarig om uppgift

Påminnelse om rapporteringsuppgift i rapporteringsöversikten

Kolumnen Tilldelad i rapporteringsöversikten innehåller länkar till den mapp som respektive ansökansbidrag
är kopplat till.

 1. Följ steg 1 - 2 i Allmänt om rapporteringsstruktur.
 2. Klicka på menyvalet Rapporteringsöversikt (A).
 3. Markera det eller de bidrag du vill skicka påminnelse om (B).
 4. Klicka på Påminn (C).
 5. Ange Ämne och Text i dialogfönstret som öppnas (D).
 6. Klicka på Skicka (E).
 7. Klicka på OK (F).

Rapporteringsansvarig ekonom för bidraget får påminnelsen via e-post och som ett meddelande på sitt konto i Prisma.

Uppgifter om ekonomisk och vetenskaplig rapport

Sammanställning över de återrapporteringar som utförts och kommande återrapporteringar

Du som är organisationskontoansvarig eller rapporteringsadministratör kan fylla i återrapporteringen på samma sätt som rapporteringsansvarig ekonom.

 1. Följ steg 1 - 2 i Allmänt om rapporteringsstruktur.
 2. Klicka på menyvalet Rapporteringsöversikt (A).
 3. Klicka på Detaljer (B) på raden för bidraget du vill ha detaljerad information om.
 4. Klicka på Öppna (C) för att visa en rapport som skickats in.
 5. Klicka på Skriv (D) om du ska utföra rapporteringsuppgiften.
 6. Klicka på Stäng (E).

Läs mer om hur du fyller i och registerar en ekonomisk rapport i Återrapportering.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: