Prisma användarstöd logga

Rapporteringsöversikt

Från och med 2017 ska vissa bidrag återrapporteras via Prisma. Läs mer på följande sidor om vad som gäller för respektive finansiär: Formas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Forte Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Rapporteringsöversikten visar alla bidrag där det finns kopplade rapporteringsuppgifter.

Rapporteringsöversikt

På sidan Rapporteringsöversikt, flik Organisationskonto, kan du som organisationskontoansvarig, eller rapporteringsadministratör, se en sammanställning över de rapporteringsuppgifter som finns på kontot. Rapporteringsöversikten visar alla bidrag där det finns aktiva rapporteringsuppgifter, alltså där startdatum har passerat.

I kolumnen Förfallodag visas sista datum för att utföra rapporteringsuppgiften. Observera att för den ekonomiska återrapporteringen ska både projektledaren och den som ska utföra rapporteringsuppgifter ha utfört sina uppgifter innan förfallodatum.

I kolumnen Påmind visas datum för när eventuella påminnelser är skickade.

I kolumnen Återrapporteringsstatus visas nuvarande status för återrapporteringen.


I kolumnen Tilldelad visas vilken rapporteringsmapp ansökan är kopplad till. Om du vill flytta ansökan klickar du på länken i kolumnen för att komma till rätt rapporteringsmapp. Mer information om hur du flyttar ansökningar mellan rapporteringsmappar finns i avsnittet Rapporteringsstruktur.

OBS När du flyttar en ansökan till en ny mapp kommer de som ska utföra rapporteringsuppgifter i den nya mappen få en uppgift i portalen kopplad till återrapportering för den specifika ansökan.
 
 

Den som är rapporteringsadministratör kan påminna de som ska utföra rapporteringsuppgifter genom att markera aktuella ansökningar och klicka på Påminn. Ett påminnelsesmejl skickas till de som är ansvariga för att utföra rapporteringsuppgiften, övriga rapporteringsadministratörer samt till organisationskontoansvarig. Påminnelsen visas även som ett meddelande i portalen hos mottagarna.

Klicka på knappen Detaljer för en översikt av både ekonomisk och vetenskaplig återrapportering för ansökan. Under denna översikt kan man dessutom läsa tidigare återrapporteringar och beslut.

Du som är organisationskontoansvarig eller rapporteringsadministratör kan också fylla i återrapporteringen på samma sätt som de som ska utföra rapporteringsuppgifter, genom att gå till sidan rapportera, flik Organisationsuppgifter. Du kan läsa mer om detta i avsnittet Rapporteringsuppgifter.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: