Prisma användarstöd logga

Alternativ för nedladdning

Med hjälp av nedladdningshanteraren kan du ladda ner olika typer av sammanställt material som är kopplat till ditt och beredningsgruppens granskningsarbete.

Val av fil för nedladdning

Val av fil för nedladdning

Samtliga filer laddas ned som zippade PDF-filer.

Faktablad

Ansökningar

Omdömen

Externa omdömen

Förslag till yttrande

Yttrande

Ansökningarnas faktablad sorterade i diarienummerordning.

Ansökningarna i diarienummerordning, en fil per ansökan, med eller utan kommentarer.

Granskningsuppgifterna för omdömen sorterade i diarienummerordning med eller utan kommentarer.

Granskningsuppgifterna för externa omdömen.

Granskningsuppgifterna för förslag till yttrande sorterade i diarienummerordning, med eller utan kommentarer.

Granskningsuppgifterna för yttrande sorterade i diarienummerordning.

Markerar du Inkludera kommentarer visas endast de kommentarer du själv har skrivit i kommentarsfunktionen på gransknings- och ansökansformulären som inkluderas i PDF-filerna. Du kan inte se andra granskares kommentarer och andra granskare kan inte se dina kommentarer.

Kommentarerna på granskningsformulären är de kommentarer som du har lagt till efter att du har färdigställt och skickat in granskningsuppgiften.

Informationen som hämtas till nedladdningshanteraren är datumstyrd:

  • Innan datumet för att Läsa omdöme och förslag till yttrande kan du endast ladda ned dina egna omdömen.
  • Från datumet för att Läsa omdöme och förslag till yttrande kan du ladda ned alla omdömen från alla granskare i beredningsgruppen.
  • Från datumet för Första datum för att läsa yttrande kan du ladda ned alla granskares yttranden.

Fördefinierad filtrering

Du kan välja en fördefinierad filtrering

Mina ansökningar
som föredragande

Mina ansökningar som granskare och föredragande

Mina ansökningar
som granskare

Alla ansökningar

Dina tilldelade ansökningar när du är föredragande.

Dina tilldelade ansökningar när du är granskare och föredragande.

Dina tilldelade ansökningar när du är granskare.

Laddar ned vald information för samtliga ansökningar i beredningsgruppen.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: