Prisma användarstöd logga

Publikationer

Sidan Publikationer

Sidan Publikationer
  1. Gå till sidan Publikationer (A) under fliken Ansökningar och bidrag.
  2. Lägg till en ny publikationspost genom att klicka på Lägg till (B).
  3. En sammanfattning av tillagda publikationer visas i avsnittet Publikationslista.
  4. Redigera en redan tillagd post genom att klicka på Redigera (C) på raden för publikationen.
  5. För att ta bort en publikationspost klickar du på pilen bredvid Redigera (C) och väljer Ta bort.

Lägg till eller redigera en publikation

Formuläret för att lägga till eller redigera en publikation
  1. Öppna formuläret för publikationen enligt instruktionen i Sidan Publikationer.
  2. Du gör först ett val i fältet Publikationstyp (A). Olika fält tillkommer i formuläret beroende på vad du väljer i de olika rullgardinsmenyerna.
  3. För att få fram fält för Publiceringsdatum (B) måste du ha valt Publicerad, under rubriken Status.
  4. Kom ihåg att klicka på Spara (C) för att publikationen eller ändringarna ska sparas.

Hjälpte sidan dig?

Senast uppdaterad: