Prisma användarstöd logga

Driftinformation

Lorem ipsum dolor sit amet.

Driftstörningar

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

Viktiga meddelanden

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.