Prisma användarstöd logga

Välkommen till
Prisma internwebb!

Prisma är ett samlingsnamn på ett ansöknings-, gransknings- och ärendehanteringssystem som
Formas, Forte och Vetenskapsrådet utvecklar tillsammans. Det interna systemet kallas för Prisma ECM
och det externa för Prisma Portalen. T

Användarstöd och support

Användarstödet beskriver hur du använder funktionerna i ECM och portalen.

Gå till användarstöd

Driftinformation

Om Prisma drabbas av planerade eller oplanerade driftstörningar hittar du information om detta här

Gå till driftinformation

Senaste nytt

Här hittar du alltid de senaste händelserna knutna till Prisma och dess delprojekt.

Gå till aktuellt

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.