Prisma användarstöd logga

Välkommen till
Prisma internwebb!

Prisma är ett samlingsnamn på ett ansöknings-, gransknings- och ärendehanteringssystem som
Formas, Forte och Vetenskapsrådet utvecklar tillsammans. Det interna systemet kallas för Prisma ECM
och det externa för Prisma Portalen. T

Användarstöd och support

Användarstödet beskriver hur du använder funktionerna i ECM och portalen.

Gå till användarstöd

Driftinformation

Om Prisma drabbas av planerade eller oplanerade driftstörningar hittar du information om detta här

Gå till driftinformation

Senaste nytt

Här hittar du alltid de senaste händelserna knutna till Prisma och dess delprojekt.

Gå till aktuellt

Gå direkt till

Allmänt om ECM

Sökfunktioner och genvägar

Diarieföring

Administrera ansökningar

Handläggarens arbete i beredningsgruppen

Ansökansbeslut

Administrera beviljad ansökan

Förfrågningar

Återrapportering

Finansiering i Prisma ECM

Skapa utlysning

Internärenden

Intressentregister

Systemadministration