Prisma användarstöd logga

Finansiär: SINK-administration

SINK-administrationen är tillgänglig för rollerna Portaladministratör, Finansiärsadministratör och SINK-administratör.

18.3.1 Startsida SINK-administration


I SINK-administration under fliken Finansiär kan ekonomiavdelningen administrera SINK-krav och SINK-beslut för de granskare som har arbetat åt finansiären. Här finns också möjligheten att ta ut betalningsuppgifter för enskilda granskare, standardvärdena för finansiären går att Redigera under Standardvärden SINK-blankett. På sidan finns ett antal funktioner.

Funktioner i SINK-administrationen


I listan SINK-administration finns ett antal funktioner. Genom att markera en eller flera personer i listan och göra ett val i rullgardinen, och slutligen klicka på Uppdatera SINK-krav kan du göra en inställning för om personen behöver ett SINK-beslut eller inte. Antingen Automatisk, Behöver SINK eller Behöver ej SINK. Om inställningen är automatisk kommer Prisma att anpassa SINK-kravet efter medborgarskap.

Standardinställningen är att listan endast visar de granskare i systemet som behöver ett SINK-beslut. Genom att klicka på Visa alla användare kan du visa även de som inte behöver SINK-beslut.

I funktionen Masshantering kan du ta fram dokumentationen som rör SINK. Markera en eller flera personer och klicka på Masshantering.

Masshantering


I masshanteringen kan du plocka ut dokumentation för flera granskare samtidigt. Med hjälp av kryssrutorna kan du välja vilka delar av informationen du vill inkludera i nedladdningen. Materialet genereras och laddas ned som PDF-filer.

18.3.2 Behandla SINK för enskilda personer


Genom att klicka på Visa kan du öppna en sammanställning av informationen som rör en specifik användare.

Personvyn öppnas


I personvyn lägger du in SINK-beslut när dessa har kommit in. Här lägger du också in information relaterad till SINK-beslutet som samordningsnummer och giltighetstid för passkopian, samt vilket datum informationen har skickats till Agresso. Här finns också möjligheten att ladda upp en passkopia åt granskaren vid behov.

Aktuella och tidigare SINK-beslut visas i listan under rubriken SINK-beslut. Här finns också funktionen att lägga in nya beslut, att skriva ut SINK-blanketten samt att fylla i ytterligare information utöver den förtryckta i blanketten genom att klicka på SINK-blankettsformulär.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.