Systeminställningar

Under menyvalet Systeminställningar finns mycket av de inställningar som styr hur Prisma ECM beter sig. Det finns en hel del systeminställningar som är Platina standard, men också många inställningar som är tillagda i samband med att Platina anpassats för Prisma.

Observera att korrekta systeminställningar är centrala för att Prisma ECM ska fungera på rätt sätt. Denna vy ska betraktas som en läsvy. Ändringar görs av Prismas ECM-utvecklare, dels behöver cachen rensas för att ändringarna ska slå igenom, dels behöver den ändrade inställningen tas med i leveransscripten för Prisma ECM. Annars skrivs inställningarna över nästa gång en leverans sker till produktionsmiljön.

Information

Denna flik innehåller grundläggande information om Platina-installationen. Denna information ändras aldrig av användaren utan endast av Prismas ECM-utvecklarna.

Inställningar

Fliken inställningar

På denna flik finns en stor mängd systeminställningar som styr olika aspekter av Prisma ECM. En hel del av dessa inställningar är kopplade till de anpassningar som har gjorts för Prisma och styr olika varianter av flöden som finns i Prisma och som kan skilja sig mellan olika finansiärer.

Inställningar som kan vara intressanta för systemadministratören att läsa

Systeminställningar av intresse

Inställningsnamn

Beskrivning

Värden

Prisma_ApplicationSigningDays_AddToProposalEndDate

Antal dagar för signering efter att ansökan har diarieförts i ECM.

Antal dagar

Prisma_DeedTypeID_RemindSigning

Antal dagar före signeringsdeadline som en påminnelse om att signera skickas från ECM för godkännande av villkor.

Antal dagar

Prisma_DaysApprovalOfContract_ProposalValue

Standardvärdet för signeringstid för Godkännande av villkor

Antal dagar
Språk

Denna flik innehåller de språk som finns installerade för Platina. Prisma ECM används enbart med svenska.

Statistik

Denna flik kan visa statistik om användarantalet över en definierad period, hur många samtidigt användare som har använt systemet vid olika tillfällen.

Installation

Denna flik visar en logg över installationer som gjorts i Prisma ECM. Dessa installationer genomförs i samband med våra produktionsleveranser.

Cache

Denna flik visar information om cachen som används av Prisma ECM. Cache är en förladdning av sidor och element i systemet som gör att laddningstiderna minskar för slutanvändarna.

Error log

Denna flik visar Prisma ECM:s fellogg där alla de felmeddelanden som visas för användarna loggas med felsökningsinformation. Denna information är framför allt användbar i kommunikationen med systemutvecklarna och vid deras felsökning. Felmeddelanden visas normalt sett även direkt när felet uppstår, men finns här loggade mer detaljerat.

Senast uppdaterad: