Process

Under menyvalet Process finns de olika processerna som har byggts för Prismas räkning och som nyttjar Platinas processmotor. Exempel på processer är exempelvis hanteringen av förfrågningar (exempelvis byte av medelsförvaltare, förlängning av dispositionstid) och publicering av godkännande av villkor.

Process engine

Flik process engine


Under fliken processbibliotek finns information om processmotorn. Den kan inte påverkas i gränssnittet utan Prismas ECM-utvecklare kan kontrollera status på den och starta om den när den stannar.

Processbibliotek

Flik processbibliotek


Under fliken processbibliotek visas de processer som har byggts i Prisma ECM. Dessa processer kommer att köras enligt uppsatta villkor och skapa uppgifter för användaren. Användaren kan inte ändra en process i gränssnittet utan för detta krävs utvecklarhjälp.

Aktiva processer

Flik Aktiva processer


Under fliken Aktiva processer visas de processer som just nu har aktiva uppgifter i Prisma ECM. Det finns möjlighet att filtrera listan på processnamn, diarienummer och objekttitel (namn på objektet uppgiften gäller). Här finns också möjligheten att avsluta pågående processer vilket rensar den aktiva uppgiften och inte skapar några uppgifter för kommande steg i processen. Normalt sett ska denna lista innehålla de processer som faktiskt pågår och där det finns uppgifter som behöver genomföras, men ibland kan uppgifter hänga kvar även om processflödet har avslutats, eller så ska processen av något skäl inte genomföras, och då kan processen manuellt stängas.

Aktiva uppgifter

Flik aktiva uppgifter


Under aktiva uppgifter listas alla de aktiva uppgifter som genererats av Prisma ECM:s processer och som ännu inte har hanterats och slutförts. Användaren kan filtrera:

  • Aktiva och inaktiva uppgifter
  • Ansvarig för att utföra uppgiften (personen som har uppgiften i uppgiftsmodulen på sin startsida i Prisma ECM)
  • Objekttitel för objektet uppgiften är kopplad till
  • Processtypen som genererat uppgiften.

Här finns också funktionalitet för att omfördela uppgifter mellan användare i Prisma ECM. Exempelvis om någon annan användare ska hantera uppgiften. Uppgifter som genererats byter inte automatiskt ansvarig vid byte av handläggare exempelvis, vilket gör att det kan finnas skäl att omfördela uppgifter efter att ett ärende har bytt handläggare. Markera de uppgifter som ska omfördelas, sök fram användaren som ska få uppgifterna och klicka på omfördela.

Senast uppdaterad: