Prisma Textbank

Prisma textbank är en funktion som hanterar villkorstexter för Prismas godkännande av villkor. Tanken är att textbanken används för att lägga upp texter som sedan kan kopplas till Godkännande av villkor för att säkerställa att det är samma text som kopplas till samtliga Godkännande av villkor på en utlysning. Det finns tre olika typer av villkorstexter som hanteras av textbanken:

  • Generella villkor: Kopplas på utlysningskortets grunddataflik och bifogas automatiskt med samtliga Godkännande av villkor som skapas på beviljade bidrag i utlysningen.
  • Kontraktsvillkor: Kopplas på handlingskortets flik Villkorsdata på enskilda Godkännande av villkor i samband med att de förbereds för publicering.
  • Särskilda villkor: Kopplas på handlingskortets flik Villkorsdata på enskilda Godkännande av villkor i samband med att de förbereds för publicering.
Textbanken


Textbanken används genom att användaren väljer texttyp i rullisten Text typ, därefter kan användaren antingen välja en befintlig text i rullisten Text eller skapa en ny Text genom att klicka på knappen Ny text. Editeringsfönstret används sedan för att lägga till själva texten. Editeringsfönstret tar emot viss formatering som fetstil och liknande. Texter kan klippas in från exempelvis Word, men med begränsad formatering vilket gör att det är viktigt att gå igenom och städa texten om det finns mer avancerad formatering i texten.

Observera att textbanken inte har någon versionshantering och att ändringar är omedelbara, vilket innebär att ändringar som sker i en text som kopplats exempelvis på utlysningen kommer att synas på alla Godkännande av villkor som publiceras därefter. Det är alltså möjligt att få skillnader i texterna beroende på när de plockades ut om ändringar görs medan utlysningsarbetet pågår. Det finns inget sätt att spåra ändringar och texter som plockas bort kan inte återskapas.

Senast uppdaterad: