Prisma Register

I samband med att Platina ECM har anpassats och blivit Prisma ECM har en stor mängd underhållstabeller skapats med olika typer av information kopplad till Prisma-anpassningarn. Dessa underhållstabeller finns under menyvalet Prisma register i systemadministrationen i ECM.

Hierarkiskt register

Hierarkiskt register


Under valet Hierarkiskt register finns de underhållstabeller som är hierarkiska, det vill säga innehåller flera nivåer.

Observera att dessa underhållstabeller, exempelvis den för SCB-koder, kan ha motsvarigheter i Prisma portal som också behöver uppdateras i det fall en ändring görs, eftersom dessa tabeller ska matcha varandra.

Underhållstabeller

Underhållstabeller


På fliken Underhållstabeller finns de underhållstabeller som är specifika för Prisma-anpassningarna och som är enbart i en nivå. I rullisten Underhållstabellsnamn väljer användaren den underhållstabell som ska redigeras. Underhållstabellen öppnas då och listar de alternatiiv som finns tillgängliga. För varje rad finns:

  • Text: Den text som visas i för alternativet i Prisma ECM
  • Beskrivning svenska och engelska: En länge beskrivning som i vissa fall finns synlig i Prisma ECM eller Prisma portal.
  • Systemstatus: Kan vara antingen aktiv eller inaktiv, inaktiva val är inte tillgängliga att välja.
  • Värde: Ett numeriskt värde som motsvarar valet, måste vara unikt.
  • Sorteringsordning: Ett sätt att styra sorteringsordningen så att den avviker från ordningen i listan (numeriska värdet) om det finns skäl till att vilja ha listan sorterad annorlunda.
  • Ta bort: Möjlighet att ta bort ett alternativ ur listan. Ska endast användas om ett val skapas av misstag, inte när det kan finnas data kopplad till alternativet (det vill säga när alternativet har använts).

Observera att det finns alternativ för att lägga till Ny underhållstabell och Ta bort underhållstabell. Dessa ska inte användas i gränssnittet. Underhållstabeller har kopplad funktionalitet till sig vilket gör att de inte ska tas bort, det innebär också att en underhållstabell användaren själv skapar i gränssnittet inte kommer att kunna användas till något.

Senast uppdaterad: