Lägg till/ta bort interna användare

Notera att detta inte är aktuellt för de myndigheter som synkar användare från sin användarkatalog i AD (Active Directory) utan endast för de som köper Prisma som tjänst och har manuell användarhantering. I nuläget är det endast Vetenskapsrådet, Forte och Formas som har AD-synkronisering.

Lägg till en användare i Prisma ECM

Skapa ny användare


Under menyvalet Grupper och användare och fliken Användare listas befintliga användare för finansiären. Under tabellen finns knappen Ny som kan användas för att lägga till en ny lokal användare. Det är ingen funktionell skillnad mellan en lokal användare och en som synkroniseras från AD, förutom att när personen inte längre ska ha tillgång till Prisma ECM så måste den inaktiveras manuellt.

Ny användare formulär


När användaren klickar på Ny öppnas ett formulär i högermarginalen med ett antal obligatoriska fält. Det är viktigt att kryssa i kryssrutan Skapa konto eftersom det tillåter skapandet av ett lösenord, vilket är det inloggningssätt som används av användare utan AD-synkronisering.

Följande fält behöver fyllas i:

  • Användarnamn: Användarnamnet behöver byggas upp av miljönamnet backslash fyra bokstäver. Miljönamnet ser du enklast på de användare som lagts till tidigare och finns annars i Prismas serverdokumentation som utvecklarna har tillgång till.
  • Förnamn: Användarens förnamn
  • Efternamn: Användarens efternamn
  • Lösenord och repetera lösenord: Lösenordet är det som användaren använder för att logga in i ECM-miljön och behöver vara starkt och innehålla stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Det behöver vara minst 12 tecken långt.

När alla de obligatoriska fälten är ifyllda klickar användaren på Spara för att spara den nya användaren. Kom ihåg att lägga till den nya användaren i de behörighetsgrupper som behövs för det arbete användaren ska utföra. Om användaren ska agera handläggare på diarieförda ärenden behöver den också läggas till som Handläggare under menyvalet Handläggare.

Synka användare från Prisma ECM till Prisma portal

Sök användare


För att synkronisera användare till Prisma portal krävs att en e-postadress läggs till. E-postadress är inte obligatoriskt för användare som läggs till ECM och det går inte att lägga till e-postadressen samtidigt som användaren skapas utan den behöver läggas till i efterhand.

Börja med att söka ut användaren under Platinasök och Person.

E-post arbete


När du öppnar ett användarkort finns Adresstyp som en rullist. Välj en adresstyp där och sedan E-post arbete under kontakttyp i nästa steg. E-post arbete är den e-postadres som synkas ut till Prisma portal och används för inloggning där. Spara kortet när e-postadressen är tillagd. Användaren kommer efter en kort stund att synkas ut till Prisma portal och får ett mail till sin e-postadress där hen kan ställa in sitt lösenord för direktinlogging i portalen.

Tänk på att den adress som används inte får finnas kopplad till ett intressentkonto i Prisma portal, då kommer kontona att krocka med varandra och användaren kommer inte att nå sitt handläggarkonto.

Ta bort en användare i Prisma ECM

Ta bort användare


Tillagda användare kan tas bort i ECM. Ta bort innebär i denna kontext inte att användaren raderas utan att den inaktiveras och finns kvar i systemet, men utan att kunna logga in eller sättas som ägare på objekt eller handläggare på ärenden. Markera användaren i listan och klicka sedan på knappen Ta bort.

Användare som har tagits bort kan filtreras fram genom att markera kryssrutan Visa borttaga ovanför tabellen och sedan klicka på Sök. När de visas i listan kan de åter aktiveras om de återigen ska använda Prisma ECM.

Senast uppdaterad: