Handläggare

Administration handläggare


Under menyvalet Handläggare kan systemadministratören lägga till och ta bort handläggarbehörighet för användare i diariet. Användare som inte har handläggarbehörighet kan inte tilldelas ärenden som handläggare. Sök fram personer genom att söka på deras namn och klicka på Sök. Dubbelklicka på sedan på dem för att lägga till dem i listan för handläggare. Om de ska få diarieföra nya handlingar på egen hand i sina ärenden så markera kryssrutan Får direktdiarieföra.

För att ta bort handläggarbehörighet på en användare, dubbelklicka på dem i listan över handläggare för att ta bort dem.

Senast uppdaterad: