Prisma användarstöd logga

Handläggare

Administration handläggare


Under menyvalet Handläggare kan systemadministratören lägga till och ta bort handläggarbehörighet för användare i diariet. Användare som inte har handläggarbehörighet kan inte tilldelas ärenden som handläggare. Sök fram personer genom att söka på deras namn och klicka på Sök. Dubbelklicka på sedan på dem för att lägga till dem i listan för handläggare. Om de ska få diarieföra nya handlingar på egen hand i sina ärenden så markera kryssrutan Får direktdiarieföra.

För att ta bort handläggarbehörighet på en användare, dubbelklicka på dem i listan över handläggare för att ta bort dem.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.