Grupper och användare

Allmänt om grupper och användare

Menyval grupper och användare


Grupper och användare är det huvudsakliga gränssnittet för att dela ut behörigheter i Prisma ECM. Behörigheter kan delas ut antingen via grupper eller via individer. Det finns också en funktion för att masshantera byte av handläggare och ägare till objekt som kan användas för massbyten av handläggare, exempelvis när en användare slutar eller en användare ska ta över handläggningen av ett antal ärenden från någon.

Grupper

Behörighet grupper


Fliken Grupper används för att lägga till användare i behörighetsgrupper. För att lägga till användare i en behörighetsgrupp dubbelklickar du på gruppens namn i listan och söker sedan fram de medlemmar som ska läggas till.

Vyn listar de behörighetsgrupper som finns i Prisma ECM. Dessa är en blandning mellan standargrupper som finns i Platina och grupper som har utvecklats specifikt för Prisma.

De anpassade grupperna som listas nedan fungerar oftast genom att de automatiskt läggs på de objekt som de ska ge tillgång till. Det vill säga att när ett beslutsmöte skapas så läggs gruppen BeslutsAdmin automatiskt på mötesobjektet, vilket ger alla medlemmar i gruppen tillgång till mötet. Eftersom gruppen läggs på när objektet skapas så får nya gruppmedlemmar omedelbart tillgång även till tidigare skapade objekt. Det finns även grupper som är kopplade mer till processerna, så att exempelvis en knapp är aktiv för gruppen vid ett visst steg i processen. Exempelvis att ekonomigruppen kan arbeta med budget på en publicerad utlysning.

De grupper som är skapade specifikt för Prisma är följande

Tabell över anpassade behörighetsgrupper

Gruppnamn

Behörigheter

Arvodesadministratör

Når arvodesadministrationen under systemadministrationen, utan att ha tillgång till övrig systemadministration.

BeredningsAdmin

Behörighet att arbeta med samtliga beredningsgrupper och kopplade ansökningar, även där de inte själva är handläggare.

BeslutsAdmin

Behörighet att skapa och administrera beslutsmöten i Prisma, inklusive att genomföra beslutsmötena.

DiarieföringsAdmin

Behörighet att diarieföra på samtliga utlysnings- och ansökansärenden.

Ekonomi

Behörighet att arbeta med ekonomifunktionerna i Prisma ECM. Däribland ta ut ekonomirapporter, arbeta med utlysningbudgeten och viss annan ekonomihantering.

EkonomiFinansieringskälla

Behörighet att byta finansieringskälla på utbetalningsplanen på ett Godkännande av villkor.

EkonomiÅterrapportering

Behörighet att arbeta med den ekonomiska återrapporteringen i Prisma.

FörfrågningsAdmin

Behörighet att arbeta med internt initierade förfrågningar i Prisma ECM.

Mottagare preliminär ansökan

En behörighetsgrupp kopplad till anpassningarna i Prisma som gjordes för Etikprövningsmyndigheten, ingen funktionalitet finns längre kopplad till denna grupp.

Prisma_prod


UppföljningsAdmin

Behörighet att nå FTB-mapparna och exportera FTB genom särskild rapport för att kontrollera och följa upp beslut.

UtlysningsAdmin

Behörighet att skapa mallar för alla delar av söknyckeln, nya utlysningar samt behörighet på samtliga befintliga utlysningar.

ÅterrapporteringsAdmin

Får skapa återrapporteringsomgångar (fria som ej skapas i samband med utlysning) och administrera samtliga befintlgia återrapporteringsomgångar.


Observera att samtliga dessa behörighetsgrupper inte finns hos samtliga finansiärer.

Användare

Behörigheter användare


I vyn användare delas behörigheter ut utifrån användaren istället för utifrån grupper. I övrigt är det samma typer av behörigheter som delas ut. Här söker användaren fram rätt användare och får en lista över de grupper som användaren tillhör och kan söka ut övriga grupper i systemet och lägga till rätt grupper på användaren.

Sök fram rätt användare antingen via användarnamn eller personnamn och dubbelklicka på användaren för att öppna en vy över användarens behörighetsgrupper.

Byt ägare

Behörighet byt ägare


Byt ägare är en funktion för att byta ägare för ett objekt eller ärende i Prisma ECM. För ärenden finns möjligheten att byta handläggare direkt på kortet, för objekt kan samma sak uppnås genom att lägga till rätt användare under Medlemmar, givet att den som gör det har full kontroll på objektet. Här finns också möjligheten att masshantera bytet, exempelvis i det fall en person har slutat hos finansiären och ärendena ska fördelas ut på andra handläggare.

Funktionen tillåter filtrering på Modul (typ av objekt) och användare som i dag äger objektet. Därefter kan de objekt som ska byta ägare markeras i listan och den nya önskade ägaren sökas fram till höger under Åtgärder.

De parametrar som finns är att:

  • Byta ägare (ge behörighet)
  • Ändra handläggare (byta handläggare om det gäller diarieförda ärenden)
  • Ändra ansvarig för aktiva klossar i flöden på objekten (alltså fördela om aktiva uppgifter i en pågående process, exempelvis en förfrågan som finns kopplad till objekten)
  • Ta bort rättigheterna för den befintliga ägaren (dra in rättigheterna för den tidigare ägaren av objektet)

Senast uppdaterad: