Prisma användarstöd logga

Lägg till/ta bort interna användare

Vetenskapsrådet, Formas och Forte synkroniserar en grupp från sin personalkatalog (AD) till Prisma. Det är därför inte aktuellt att lägga till och ta bort interna användare i ECM. För övriga myndigheter är det ett supportärende till andra linjen att lägga till nya användare, eftersom det kräver behörighet på servrarna.

19.1.1 Lägg till en användare i Prisma ECM


Användare läggs till under menyn Inställningar i toppmenyn, och sedan menyvalet Administration.

Administrationspanelen öppnas


I administrationspanelens vänstermeny finns menyalternativet Grupper och användare. När du har klickat på detta öppnas vyn för Grupper och Användare. Klicka på fliken Användare för att arbeta med personer i Prisma ECM.

Användarlistan visas


Samtliga användare listas i listan under Användare. De som eventuellt har synkats automatiskt från personalkatalogen (AD) visas med ett användarnamn som innehåller AD-domänen och typen Domänsynkat. För att lägga till en manuell användare klickar du på knappen Ny.

Formuläret för ny användare öppnas i redigeringsläge


I formuläret under rubriken Redigering visas informationen som kan fyllas i om den nya användaren. Obligatoriskt är användarnamn och efternamn. Rutan Skapa konto ska kryssas i när det är ett nytt konto, du anger då också ett lösenord för kontot. Eftersom kontot inte är kopplat till ett konto i AD finns ingen möjlighet till single sign-on, utan användaren måste alltid logga in i Prisma ECM. Fyll i den obligatoriska informationen och klicka på Spara för att spara användaren.

OBS! För att skapa nya användarkonton i Prisma ECM krävs administratörsbehörighet på webbservern där Prisma ECM är installerad.

19.1.2 Ta bort en användare i Prisma ECM


När du har lagt till en användare manuellt kan den också låsas eller tas bort. Du markerar den användare du vill låsa eller ta bort och klickar på respektive knapp under användarlistan:

  • Lås: Användaren får sin tillgång till ECM låst och kan inte längre använda systemet.
  • Ta bort: Användaren får status "Borttagen" i ECM. Användaren tas inte bort i systemet eftersom det finns kopplingar till ärenden som i så fall skulle brytas.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.