Prisma användarstöd logga

FormDesigner

FormDesigner är en separat applikation i Prisma som nyttjas vid byggandet av de tre formulärstyper (dataset) som finns i Prisma:

  • Ansökansformulär (fullständig ansökan och skissansökan)
  • Granskningsformulär (omdöme, förslag till yttrande, yttrande och externt omdöme)
  • Återrapporteringsformulär (ekonomisk och vetenskaplig återrapportering)

FormDesigner-applikationen utvecklas löpande och funktionalitet och hantering finns beskriven i FormDesigner-manualen som uppdateras utanför detta användarstöd.

Senaste versionen av FormDesigner-manualen hittar du här:

Form Designer manual version 1.0 (utkast) Pdf, 1.5 MB.

Frågor om FormDesigner besvaras av super user-gruppen som du hittar på Prisma internwebb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.