Organisationskonto

Samtliga organisationer som ska förvalta forskningsmedel från finansiärerna i Prisma måste ha ett organisationskonto. Här beskrivs kort syftet och funktionaliteten för organisationskontot.

Introduktion organisationskonto

Organisationskontot i Prisma fungerar som en behållare för organisationens ansökningar, uppgifter och användare. Genom en behörighetsstyrning kopplas personkonton till olika rättighetsnivåer på organisationskontot. Det krävs alltså att alla som ska administrera organisationen i Prisma har ett personkonto.

När en organisation anhåller om ett organisationskonto i Prisma kan anhållan antingen godkännas eller nekas. Om anhållan godkänns skapas kontot och den person som skickade in anhållan blir huvudansvarig för kontot. Denna person kan sedan bjuda in fler användare och tilldela dem olika roller och uppgifter.

När organisationen godkänns och kontot skapas så typas organisationen för de olika finansiärerna i Prisma. Organisationen kan godkännas som medelsförvaltare hos antingen en eller flera finansiärer. Organisationen kommer endast att vara valbar som medelsförvaltare hos de finansiärer där den har godkänts.

Signerings- och rapporteringsuppgifter kommer automatiskt in till organisationskontot för de ansökningar där organisationen är vald medelsförvaltare. De som administrerar kontot kan därefter fördela och slutföra uppgifterna.

En introduktion till organisationskontot finns också i den film som togs fram inför driftsättningen av Prisma.

Anhållan om organisationskonto i Prisma

Ansökningar om organisationskonto behandlas och beslutas separat på varje myndighet. Respektive myndighet har en person som ansvarar för hanteringen på den egna myndigheten.

Ansvarig för utveckling av organisationskontot ur ett systemperspektiv är objektspecialisten för organisationskonto.

Admininstration av organisationskontot

Administrationen av organisationskontot finns beskriven på andra platser i användarstödet:

  • Administration från organisationens sida finns beskrivet i det externa användarstödet i kapitlet Organisationskontoansvarig.
  • Administration av godkända organisationer från handläggarens sida finns beskrivet i det interna användarstödet i Organisationskonto.

Genom att söka i organisationskontoregistret under fliken Intressentregister kan du hitta namnet på de organisationskontoansvariga för en organisation.

Senast uppdaterad: