Prisma användarstöd logga

Hantera aviseringar

EPM hanterar aviseringar för avgifter via Prisma ECM. I aviseringsöversikten hittar du alla aviseringar som skickats. När du läst in bankfilen kommer de avgifter som betalats in att flyttas till någon av flikarna För justering eller Betalda aviseringar. Du kan registrera en inbetalning manuellt, annullera en avisering och justera en felaktigt inbetald inbetalning.

Visa aviseringar för avgifter

De olika flikarna i reskontran innehåller listor över aviseringar, varje flik har specifika funktioner

När ansökan registreras i Prisma skapas en avisering om inbetalning av ansökansavgift. Samtidigt skickas automatiskt ett e-postmeddelande, med aviseringen i PDF-format, till den sökande.

 1. Logga in i Prisma ECM.
 2. Klicka på EPM och välj ”Reskontra” ur rullgardinsmenyn (A).

Läsa in bankfil

Prisma läser in bankfilen med inbetalda avgifter

När Prisma läser in uppgifter från bankfilen flyttas de aviseringar där betalning skett, automatiskt från fliken Aviseringsöversikt.

 1. Logga in i Prisma ECM.
 2. Klicka på EPM (A) och välj ”Reskontra” ur rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på Bläddra… (B) och välj bankfil i Utforskaren.
 4. Klicka på Läs in bankfil (C).

Är beloppet för en avgift från bankfilen för litet eller för stort flyttas aviseringen till fliken För justering.
Stämmer beloppet från bankfilen med aviserat belopp flyttas aviseringen till fliken Betalda aviseringar.

Läs mer om att justera inbetalda belopp i Skapa ny avisering.

Registrera betald avgift manuellt

Manuell registrering av en inbetald avgift

Du kan registrera en inbetalning manuellt om inbetalningen inte kan läsas in via bankfilen, till exempel om fel OCR-nummer angivits.

 1. Följ stegen 1 – 2 i Visa aviseringar för avgifter.
 2. Markera raden med aviseringen (A) för en ansökan där status är ”Skickad” (B) .
 3. Klicka på Manuell registrering (C).
 4. Ange beloppet på avgiften som har betalas in (D).
 5. Klicka på OK (E).

Aviseringen flyttas till fliken Betalda aviseringar eller till fliken För justering.

Annullera en avisering

Annullering av den markerade aviseringen

 1. Följ stegen 1 – 2 i Visa aviseringar för avgifter.
 2. Markera raden med aviseringen för en ansökan (A) där status är ”Skickad” (B) .
 3. Klicka på Annullera registrering (C).
 4. Klicka på OK (D).

Aviseringen flyttas till fliken Klara aviseringar.

Skapa en loggpost manuellt

Exempel på manuell loggpost på fliken För justering

Funktionen finns på flikarna Aviseringsöversikt, För justering, Betalda aviseringar, Klara aviseringar och Händelselogg.

 1. Följ stegen 1 – 2 i Visa aviseringar för avgifter.
 2. Klicka på den flik där du vill lägga till en loggpost, till exempel För justering (A).
 3. Markera en rad med avisering för en ansökan (B).
 4. Klicka på Skapa manuell loggpost (C).
 5. Ange Meddelande (D) och klicka på Spara (E).
 6. Klicka på OK (F).
 7. Klicka på Stäng (G).

Skapa ny avisering

Fliken För justering innehåller funktionen för att skapa en ny avisering

Skapa en ny avisering när det inbetalade beloppet från den inlästa bankfilen är för litet eller för stort.

 1. Följ stegen 1 – 2 i Visa aviseringar för avgifter.
 2. Klicka på fliken För justering (A).
 3. Markera aviseringen du vill justera (B).
 4. Klicka på Ny avisering (C).
 5. Redigera det föreslagna beloppet i Avgift (D) och klicka på Spara (E).
 6. Klicka på OK (F).
 7. Klicka på Stäng (G).

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.