Prisma användarstöd logga

Hantera avdelningens medlemmar

När du skapar en ny avdelning utgår du från en avdelningsmall som innehåller en uppsättning handläggare och granskare. Du kan när som helst ändra vilka personer som ska tillhöra avdelningen.

Avdelningens roller och rättigheter

Fliken BG-medlemmar på kortet för avdelningen

En avdelning i Prisma består av interna användare, anställda på myndigheten som har tillgång till Prisma ECM, och externa användare, intressenter från intressentregistret. Du lägger till användarna som medlemmar i beredningsgruppen och tilldelar dem olika roller och rättigheter.

Interna användare:

Ansvarig handläggare
Handläggare

En ansvarig handläggare har full behörighet på avdelningen i både Prisma ECM och Prisma portal. Det måste finnas en ansvarig handläggare för att kunna publicera avdelningen och ta emot ansökningar. Ansvarig handläggare tilldelas automatiskt samtliga ansökningar och kan därefter fördela dessa. Det kan bara finnas en ansvarig handläggare per avdelning.

En handläggare har samma behörighet som en ansvarig handläggare. Antalet handläggare är obegränsat.

Intressenter:

Ledamot

Ordförande

Vetenskaplig sekreterare

Extern granskare

En ledamot kan läsa ansökan och tilldelas uppgiften föredragande för att skriva ett utlåtande.

En ordförande justerar motiveringen till beslutet och skickar in det.​

En vetenskaplig sekreterare kan justera motiveringen till beslutet.

En extern granskare har läsrättigheter för de ansökningar hen tilldelats.

Lägga till handläggare till avdelningen

Handläggare som ska läggas till på en avdelning med redan tillagda handläggare och granskare

Du kan lägga till medlemmar under hela den tid som avdelningen är aktiv.

 1. Följ steg 1 – 4 i Välja mall för att skapa avdelning, steg 2.
 2. Klicka på länken (A) för avdelningen där du vill hantera medlemmar i beredningsgruppen.
 3. Klicka på fliken BG-medlemmar (B).
 4. Klicka på Lägg till/Ta bort medlemmar (C).
 5. Ange ett eller flera sökvillkor och klicka på Sök (D).
 6. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet (E) för att lägga till användaren i listan Tillagda medlemmar.
 7. Välj vilken roll användaren ska ha ur rullgardinsmenyn (F). Uppgiften är obligatorisk.
 8. Klicka på Verkställ (G) och fortsätt lägga till medlemmar.
  Alternativt:
  Klicka på OK (H).

Markerar du kryssrutan Visa i PP visas användaren i listan över beredningsgruppsmedlemmar för externa användare i Prisma portal.
Klicka på OK på alla öppna kort för att spara och återgå till kortet Hantera ansökningar.

Lägga till intressenter till avdelningen

Lägg till intressent till avdelningen och ange roll samt mandatperiod

Du kan lägga till intressenter, som har konto i Prisma, under hela den tid som avdelningen är aktiv.

 1. Följ steg 1 – 4 i Lägga till handläggare till avdelningen.
 2. Markera Intressent (A).
 3. Ange ett eller flera sökvillkor och klicka på Sök (B).
 4. Dubbelklicka på namnet i sökresultatet (C) för att lägga till användaren i listan Tillagda medlemmar.
 5. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (D)
 6. Ange Mandatperiod för intressenten (E).
 7. Klicka på Verkställ (F) och fortsätt lägga till medlemmar.
  Alternativt:
  Klicka på OK (G).

Ta bort medlemmar från avdelningen

En avdelning med handläggare och ledamöter

Du kan ta bort medlemmar under hela den tid som avdelningen är aktiv.

 1. Följ steg 1 – 4 i Lägga till handläggare till avdelningen.
 2. Dubbelklicka på raden med medlemmen du vill ta bort från avdelningen i listan Tillagda medlemmar (A).
 3. Klicka på OK (B).

Klicka på OK på alla öppna kort för att spara och återgå till kortet Hantera ansökningar.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.