Prisma användarstöd logga

Allmänt om kortet för ansökan

Ansökanskort där handläggaren startat handläggningstiden

Specifika funktioner och flikar för ansökanskortet vid etikprövning.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Hämtad information från ansökan som rör personuppgifter.

Hämtad information från ansökan som rör biologiska prover och EudraCT.

Information om avdelning och sammanträdesdatum.

Information om handläggningstid samt start av handläggningstid.

Information om ansökanstyp, status för avgift och om rådgivande yttrande begärts.

Läs mer om ansökanskort i Allmänt om ECM.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.