Prisma användarstöd logga

Allmänt om att hantera ansökningar

Idag-arean med modulen uppgifter

Prisma har anpassats för att EPM ska kunna hantera sina ansökningar på kortet Hantera ansökningar via menyn EPM på Idag-arean.

Startfliken på kortet för att hantera ansökningar visar ansökningar som inte börjat handläggas

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Funktion för att kontrollera att avgiften är betald och att ansökan innehåller all information.
När ansökan är valid kan du starta handläggningstiden.

Ange avdelning, sammanträde och handläggare för en eller flera ansökningar.

Sammanställning över ansökningar där handläggningstiden startats men där ansökningarna behöver kompletteras.

Sammanställning över ansökningar som startats men där ansökningarna behöver kompletteras efter att sammanträde genomförts.

Status på handläggningstid.

Öppnar markerad ansökan för kontroll.

Startar handläggningstid för markerad ansökan.

Läs mer om Idag-arean i Allmänt om ECM.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.