Prisma användarstöd logga

Hantera ansökan om etikprövning

En ansökan registreras automatiskt i Prisma när den sökande har signerat och skickat in sin ansökan via Prisma portal.
I ett anpassat så kallat kort, Hantera ansökningar, i Prisma hanterar handläggaren ansökningarna.

Förenklat flöde för att starta handläggning av ansökan som kommit in

Öppna kort för att hantera ansökningar

Funktionen för att hantera ansökningar startas via Idag-areans meny EPM

 1. Logga in i Prisma ECM.
 2. Klicka på EPM (A) i menyraden.
 3. Välj Hantera inkomna ansökningar (B) ur rullgardinsmenyn.
 4. Välj utlysning ur rullgardinsmenyn Hantera ansökningar: Välj Utlysning (C).
 5. Klicka på Hantera ansökningar (D) för att öppna kortet Hantera ansökningar (E).

Läs mer om standardfunktionerna för startsidan i Allmänt om ECM.

Kontrollera ansökan

Ansökanskortet innehåller information från ansökan och möjlighet att öppna ansökan

I listan över registrerade ansökningar ser du när den sökande har signerat och om forskningshuvudman har signerat.

 1. Följ steg 1 – 5 i Öppna kort för att hantera ansökningar.
 2. Markera en ansökan (A).
 3. Klicka på Kontrollera ansökan (B).
 4. Kontrollera att avgiften är betald (C).
 5. Klicka på Öppna ansökan i Portal (D).
 6. Kontrollera information enligt myndighetens checklista för validering.
 7. Klicka på OK (E).

Läs mer om att öppna en slutregistrerad ansökan för sökanden i Komplettering av ansökan efter slutregistrering.

Spara ansökan som PDF-fil

Ansökansformuläret kan öppnas via ansökanskortet och sparas ned som en PDF-fil

 1. Följ steg 1 – 5 i Öppna kort för att hantera ansökningar för att öppna kortet för en ansökan.
 2. Klicka på Öppna ansökan i Portal (A).
 3. Klicka på Förhandsgranska (B).
 4. Välj Visa ansökan (PDF) (C) ur rullgardinsmenyn.
 5. Välj om du vill öppna eller spara PDF-filen för ansökan (D).

Öppna eller spara dokument i PDF-format

Starta handläggningstid för valid ansökan

Handläggningstiden startas från ansökanskortet

 1. Följ steg 1 – 6 i Kontrollera ansökan.
 2. Klicka på Markera ansökan som valid (A) för att starta handläggningstiden.
 3. Klicka på OK (B).

Du kan även starta handläggningstiden från kortet Hantera ansökningar.

Fördela ansökningar i Prisma ECM

Listan i vyn Fördelning visar alla ansökningar som är under handläggning

Om du byter avdelning under en pågående beslutsprocess kommer alla utlåtanden att raderas.

När ansökan är slutregistrerad tilldelas den automatiskt standardvärden för avdelning, sammanträde och handläggare. Du måste fördela varje registrerad och valid ansökan på en handläggare för att den aktivt ska kunna handläggas.

 1. Följ steg 1 – 5 i Öppna kort för att hantera ansökningar.
 2. Klicka på fliken Fördelning (A).
 3. Markera en eller flera ansökningar i listan (B).
 4. Välj avdelning ur rullgardinsmenyn Välj en publicerad och aktiv avdelning (C).
 5. Välj sammanträde ur rullgardinsmenyn Välj sammanträde (D).
 6. Välj handläggare ur rullgardinsmenyn Välj handläggare (E).
 7. Klicka på Spara (F).
 8. Klicka på Stäng (G).

Den sparade informationen visas på respektive rad för ansökningarna. Du kan när som helst ändra avdelning, sammanträde och handläggare genom att följa instruktionerna ovan.

Byta avdelning på en fördelad ansökan

Om du byter avdelning när beslutsprocessen startats, avbryter du beslutsprocessen för den avdelningen. Det innebär att utlåtande och motivering till beslut som skickats in, automatiskt tas bort och det går inte att slutföra beslutsprocessen.

Öppna ansökan för komplettering

Du som är handläggare kan öppna upp en slutregistrerad ansökan för sökanden innan ansökan är fördelad.

Ansökningar som öppnats för komplettering visas på fliken Komplettering administrativ på kortet Hantera ansökningar.

Läs mer om hur du låser upp ansökan för den sökande i Komplettering av ansökan efter slutregistrering.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.