Prisma användarstöd logga

Nedladdningshanteraren och rapporter

Du kan ladda ner olika typer av sammanställt material som är kopplat till avdelningens granskningarbete med hjälp av rapporter och nedladdningshanteraren.

Ladda ned filer från nedladdningshanteraren

Ladda ned dokument i PDF-format med funktionen för nedladdning

Samtliga filer laddas ned som zippade PDF-filer.

Faktablad

Ansökningar

Övriga gransknings-dokument

Utlåtande

Ansökningarnas faktablad sorterade i diarienummerordning.

Avdelningens ansökningar i diarienummerordning, en fil per ansökan, med eller utan kommentarer.

De handlingar på ansökan du valt att publicera till Portalen, till exempel alla ändringsansökningar som krävs för att handlägga en ändringsansökan.

Granskningsuppgifterna för utlåtanden sorterade i diarienummerordning med eller utan kommentarer. 

Läs mer om hur du använder nedladdningshanteraren i Ladda ned filer från nedladdningshanteraren.
Läs mer om alternativen för filtrering i Alternativ för nedladdning.

Rapporter för avdelningen

I Prisma portal finns ett antal rapporter som kan laddas ner som Excel-filer.

Samlade utlåtanden


Jävsrapport

Sammanställning bedömningar - Ansök

Rapporten innehåller samtliga utlåtanden för avdelningen. Även information som ledamöter har sparat men ännu inte skickat in ingår i rapporten.

Rapporten visar jävsstatus för avdelningens samtliga ledamöter och ansökningar.

Rapporten visar jäv för alla avdelningens ansökningar.

Läs mer om rapporter i Beredningsgruppens rapporter.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.