Prisma användarstöd logga

Beredningsgruppens datum

Under rubriken Datum visas de datum som styr avdelningens granskningsarbete. När avdelningen publiceras till Prisma portal är datumen framskjutna för att inte granskarna ska kunna påbörja arbetet innan allt förarbete är klart.

Datumen är följande

Rapportera jäv

Skriv utlåtande


Första dag att läsa utlåtande

Sista dag för
förslag till beslut

Sista dag att tacka ja/nej
till arvode

Perioden då det är möjligt att rapportera jäv

Perioden då det är möjligt att skriva utlåtande för ledamot som du fördelat granskningsuppgift till.

Det datum då alla ledamöter kan läsa samtliga granskares utlåtanden.

Detta är en informationspost för granskarna.

Sista dag för granskare att tacka ja till arvode.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.