Prisma användarstöd logga

Allmänt om att hantera granskning

Granskningsuppgifterna för avdelningens ansökningar hanteras i Prisma portal. Du kan förlänga perioden för granskning, skicka påminnelser och låsa upp inskickade granskningsuppgifter. Som intern användare kan du utföra granskningsuppgifter åt en extern användare.

Granskningssammanfattningen ger dig en översikt över statusen på avdelningens granskningsarbete

Du hittar funktionerna för att hantera granskningar i menyn Granskningssammanfattning (A) på avdelningens startsida. Här kan du se status för respektive granskares granskningsarbete och hantera granskningsuppgifterna.

Är raden i kolumnen Inlämnad (B) tom i granskningssammanfattningen innebär det att uppgiften inte påbörjats.
I övrigt står ikonerna för:

Uppgiften är påbörjad och sparad, men inte inlämnad (C).

Uppgiften är inlämnad (D).

Uppgiften är inte inlämnad och förfallodatumet har passerats (E). Granskaren kan inte utföra uppgiften om du inte förlänger perioden för granskningsarbetet.

Läs mer om verktygen för att hantera granskningsuppgifter i Hantera granskningsuppgifter.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.