Prisma användarstöd logga

Prisma för Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten hanterar ansökningar och aviseringar i Prisma ECM och Prisma portal. Användarstödet beskriver de funktioner som handläggaren använder.

Prisma har anpassats så långt det är möjligt för att kunna hantera Etikprövningsmyndighetens ansökningar. Det förekommer därför benämningar i Prisma som normalt inte används inom Etikprövningsmyndigheten.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.