Prisma användarstöd logga

Avslå ansökan på formell grund

I den smarta sökmappen Kontrollera ansökningar kan du avslå ansökningar på formella grunder inom samma utlysning.

Visa ansökningar som ska avslås

Den smarta sökmappen Kontrollera ansökningar

 1. Öppna beredningsgruppskortet via Favoriter eller modulen Beredningsgrupp.
 2. Klicka på fliken Information (A).
 3. Klicka på undermappen Granskningsarbete (B).
 4. Klicka på den smarta sökmappen Kontrollera ansökningar (C).
 5. Ange parametrar för filtrering av resultatet (D).
 6. Klicka på Uppdatera (E).

Avslå ansökan på formell grund

Ansökan som ska avslås på formell grund

En ansökan måste markeras i listan för att fälten och knapparna ska aktiveras i fliken Avslå på formell grund.

 1. Följ steg 1 - 6 i Visa ansökningar som ska avslås.
 2. Markera den ansökan som ska avslås (A).
 3. Klicka på fliken Avslå ansökan på formell grund (B).
 4. Ange Motivering för beslut (C) och eventuellt en intern kommentar till beslutet.
 5. Ange Beslutinstans (D).
 6. Ange Beslutsmöte (E).
 7. Klicka på Skicka för beslut (F).

Ansökan kopplas till valt beslutsmöte med FTB med statusen Avslag och beslutskommentarerna du har skrivit in. Innan beslutet om avslag har skett kommer ansökan att ligga kvar i beredningsgruppen och kan behandlas som vanligt.

Motivering till beslut

En motivering till beslutet om avslag som visas på beslutshandlingen som publiceras till den sökande i Prisma portal när beslutet är fattat.

Intern kommentar
till beslut

En intern beslutskommentar som visas på fliken Beslut på ansökan i Prisma ECM. Kommentaren är inte synlig för den sökande i Prisma portal.

Beslutsinstans
och beslutsmöte

Eftersom ansökan normalt inte behandlas i granskningen bör den kopplas till ett beslutsmöte som sker i ett tidigare skede.

Läs mer om att avvisa osignerade ansökningar i Avvisa osignerad eller nekad ansökan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.