Avslå ansökan på formell grund

På utlysnings- och beredningsgruppskortetI i den smarta sökmappen Signering, kan du avslå ansökningar på formella grunder.

Visa ansökningar som ska avslås

Exemplet visar den smarta sökmappen för signering i beredningsgruppskortet

 1. Öppna beredningsgruppen via Favoriter eller modulen Beredningsgrupp.
 2. Klicka på fliken Information (A).
 3. Klicka på den smarta sökmappen Signering (B).
 4. Ange parametrar för filtrering av resultatet (C).
 5. Välj ”Ja” i Visa resultat (D).
 6. Klicka på Uppdatera (E).

Avslå ansökan på formell grund

Ansökan som ska avslås på formell grund

info-symbol

En ansökan måste markeras i listan för att fälten och knapparna ska aktiveras i fliken Avslå på formell grund.

 1. Följ steg 1 - 6 i Visa ansökningar som ska avslås.
 2. Markera den ansökan som ska avslås (A).
 3. Klicka på fliken AVSLÅ PÅ FORMELL GRUND (B).
 4. Ange Motivering till beslut (C) och eventuellt en intern kommentar till beslutet.
 5. Ange Beslutinstans (D).
 6. Ange Beslutsmöte (E).
 7. Klicka på Skicka för beslut (F).

Ansökan kopplas till valt beslutsmöte med FTB med statusen Avslag och beslutskommentarerna du har skrivit in. Innan beslutet om avslag har skett kommer ansökan att ligga kvar i beredningsgruppen och kan behandlas som vanligt.

Motivering till beslut

En motivering till beslutet om avslag som visas på beslutshandlingen som publiceras till den sökande i Prisma portal när beslutet är fattat.

Intern kommentar till beslut

En intern beslutskommentar som visas på fliken Beslut på ansökan i Prisma ECM. Kommentaren är inte synlig för den sökande i Prisma portal.

Beslutsinstans och beslutsmöte

Eftersom ansökan normalt inte behandlas i granskningen bör den kopplas till ett beslutsmöte som sker i ett tidigare skede.

Senast uppdaterad: