Prisma användarstöd logga

Ändringar i organisationsstrukturen

Redigera organisationsstrukturen efter spegling

Redigerar du organisationsstrukturen efter spegling till mappstrukturen för rapportering och signering, ändras även respektive mappstruktur.

Lägg till enhet eller underenhet

Lägger du till en enhet eller underenhet till organisationsstrukturen efter speglingen skapas automatisk en mapp i den speglade mappstrukturen. Mappen har samma namn i den speglade mappstrukturen och är låst för redigering. Den nya enheten kan väljas som hemvist av den sökande och ansökningar kan fördelas automatiskt till den nya mappen i mappstrukturen.

Ändra namn på enhet och underenhet

Ändrar du namn på en enhet eller underenhet i organisationsstrukturen ändras automatiskt namnet på motsvarande mapp i den speglade mappstrukturen. Namnet uppdateras automatiskt på alla registrerade ansökningar på organisationskontot med det nya namnet på projektets hemvist. Namnet uppdateras även automatiskt på alla utkast där hemvisten med det nya namnet valts för projektets hemvist. 

Ta bort enhet och underenhet

Om du tar bort en enhet från organisationsstrukturen tas även tillhörande mapp i den speglade mappstrukturen bort.
Kopplingen till enheten eller underenheten tas bort om sökande valt enheten eller underenheten som hemvist i ett utkast. Vid registrering får den sökande då ett felmeddelande och måste välja en annan hemvist för att kunna registrera ansökan.

För att du ska kunna ta bort en enhet eller underenhet krävs att inga ansökningar:

  • har enheten (samt tillhörande underenheter) som hemvist.
  • med enheten som hemvist är fördelade i mappar för signering och rapportering.

Innan du tar bort en enhet måste du byta hemvist på ansökningarna i mappen och flytta dem till ny mapp för signering och rapportering.

Inaktivera enhet och underenhet
En inaktiverad enhet kan inte längre väljas som hemvist för en ansökan. Mappen för den motsvarande enheten eller underenheten finns fortfarande kvar i mappstrukturen för signering och rapportering. Du kan flytta ansökningar till och från mappstrukturen för signering och rapportering manuellt även om enheten eller underenheten inaktiverats.

Slutregistrerade ansökningar påverkas inte av att en enhet eller underenhet inaktiveras, de har kvar den valda enheten som hemvist. Kopplingen till enheten eller underheten tas bort om en sökande valt enheten eller underenheten som hemvist i ett utkast. Vid registrering får den sökande då ett felmeddelande och måste välja en annan hemvist för att kunna registrera ansökan.

Senast uppdaterad: